Nieuws
CDA wil actie van B&W

B&W moeten de gemeenteraad laten weten wat zij nog aan beleidsvoorstellen denken te presenteren tot aan de gemeenteraadsverkiezing van maart 2026, wanneer die die voorstellen bij de gemeenteraad komen en hoe B&W ze denken te realiseren. Dat vraagt CDA-fractieleider Ron van Duffelen.

,,We zijn immers als volksvertegenwoordiger gekozen door onze inwoners en hebben een sturende en kaderstellende rol. Politiek gezien zou dit (2024, red.) het oogstjaar voor het college moeten worden. De
oogst lijkt vooralsnog mager. Volgend jaar gaan de politieke ogen toch alweer schuin naar de verkiezingen in 2026.’’

Aanleiding voor de oproep vormt het feit dat er in de commissievergaderingen van de gemeenteraad, en de gemeenteraad zelf, de laatste tijd weinig of niets op de agenda staat om te bespreken. Zo bestond de agenda van de gemeenteraad van dinsdagavond uit hamerstukken. Er was alleen debat over door de oppositiepartijen ingediende moties (opvang asielzoekers, aanpak sluipverkeer Damcentrum).

Begin 2023 constateerde het CDA ook al een gebrek aan voorstellen van B&W waarover in de gemeenteraad en de commissies gedebatteerd kon worden. Burgemeester Jules Bijl beloofde toen een stortvloed aan voorstellen vanuit B&W.

,,De gemeenteraad ontvangt wekelijks brieven of mails van het college , maar de voorstellen blijven nog steeds achter. Terwijl er toch echt voldoende vraagstukken liggen die om voorstellen vragen: denk aan woningbouw, bereikbaarheid, duurzaamheid, jeugdhulp. We zien wekelijks dat collegeleden voorlezen op scholen, of een prijs uitreiken. Hartstikke mooi, maar waar blijven de voorstellen voor de inrichting van onze gemeente”, aldus Van Duffelen.

,,In de vorige periode werden we geconfronteerd met corona, dat door alle maatregelen zorgde voor stagnatie in de ontwikkeling van onze gemeente. Het college heeft toen een lijst opgesteld met voorstellen die het nog wel kon voorbereiden en in uitvoering kon nemen en wanneer. Maar, ook met voorstellen die niet meer zouden worden opgepakt. Er was politieke commotie, alleen: het was wel helder en duidelijk’’, stelt de CDA-fractievoorzitter, die nu opnieuw zo’n lijst zou willen ontvangen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter