Nieuws
Ligplaatsen Plaspoelhaven voor alle inwoners

Op 1 april 2023 is de Plaspoelhaven Leidschendam officieel in gebruik genomen. De ligplaatsen worden beheerd door de Stichting Plaspoelhaven. Hoewel er bij de start een wachtlijst was met 110 geïnteresseerden voor 66 ligplaatsen, blijkt nu dat nog niet alle ligplaatsen konden worden verhuurd. Na overleg met de Stichting is besloten het toewijzingsbeleid aan te passen, waardoor nu alle inwoners van Leidschendam-Voorburg in aanmerking kunnen komen voor een plek.

Het toewijzingsbeleid beperkte de toewijzing tot inwoners die binnen 400 meter lopen wonen van de haven. Dit om extra autoverkeer en parkeeroverlast te voorkomen. Nu het hele Damcentrum een blauwe zone is geworden, hebben beide argumenten aan kracht ingeboet.

Door de inwoners in het huidige toewijzingsgebied voorrang te geven, boven andere inwoners blijft het aantal ligplaatshouders die mogelijk met de auto komen beperkt. Het is een ligplaatshouder niet toegestaan om bij een verhuizing de ligplaats over te dragen aan de nieuwe eigenaar /bewoner. Men mag wel de ligplaats aanhouden als men verhuist binnen de gemeente.

Bent u inwoner van de gemeente en heeft u belangstelling voor een ligplaats, dan kunt u zich vanaf maandag 19 februari, 12.00 uur aanmelden via de site: Plaspoelhaven–Leidschendam.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter