Nieuws
Wachtlijst standplaatsen: 25 ondernemers

Er zijn 25 ondernemers die op een wachtlijst staan voor het verkrijgen van een standplaats op een markt of elders in de gemeente. Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen het PvdA-gemeenteraadslid Sangita Paltansing in antwoorden op vragen laten weten. De gemeente zelf heeft 37 ondernemers aangeschreven die te boek staan als gegadigden voor een standplaats.

Recent heeft Van Eekelen aangekondigd het standplaatsbeleid te willen aanpassen. Die wijzigingen zijn:

= vier maanden voordat een vergunning afloopt wordt bekend gemaakt dat er een vrije standplaats is. Belangstellenden hebben twee maanden om te reageren. Vervolgens wordt de standplaats volgens een puntensysteem toegewezen. Bij gelijke puntenstand volgt loting,

= vergunning werden voor alle dagen van de week afgegeven. Dat worden er maximaal nog 3 (zo willen B&W sturen op productaanbod en kwaliteit),

= een vergunning geldt voortaan voor 10 jaar (was 3),

= vergunningen kunnen voortaan overgeschreven worden naar een andere naam bij overlijden, onder curatele stelling, arbeidsongeschiktheid, stoppen met bedrijfsvoering. Het overschrijven kan naar man/vrouw, levenspartner, partner waarmee wordt samengewoond, kinderen of (onder voorwaarden) medewerker of mede-eigenaar van het bedrijf.

Volgens Van Eekelen zijn B&W bevoegd criteria toe te passen in de verdeelmethode van schaarse vergunningen. ‘De gemeente streeft door de week heen naar een zo divers mogelijk aanbod op de verschillende standplaatslocaties. Inwoners hebben er meer profijt van wanneer er op een standplaatslocatie een assortiment uit verschillende artikelgroepen wordt aangeboden, dan wanneer het aanbod monotoon is. Branchering schept de mogelijkheid te sturen op de verscheidenheid aan aanbod om de aantrekkelijkheid van de markten voor de inwoners hoog te houden’, stelt de wethouder.

‘Het standplaatsenbeleid zoekt naar een balans tussen ruimte voor dynamiek enerzijds en herkenbaarheid en ondernemerszekerheid anderzijds. Passend bij de geest van de dienstenrichtlijn, wil het beleid er zo in voorzien dat er een gezonde doorstroom is in standplaatshouders door nieuwe ondernemers de kans te geven een standplaats in te nemen. Daarnaast wil het beleid ook voldoende zekerheid bieden aan standplaatshouders, zodat zij willen starten en een klantenkring kunnen opbouwen. Gezien de lokale context wordt gekozen voor een vergunningsduur van 10 jaar. Hiermee wordt voorzien in voldoende dynamiek, zonder af te doen aan de herkenbaarheid en ondernemerszekerheid’.

Het standplaatsenbeleid geldt niet voor vaste plaats- en perceel gebonden standplaatsen maar alleen voor ambulante standplaatsen. Dat zijn de standplaatsen die door een standplaatshouder voor een beperkte periode worden ingenomen op 1 locatie, op vooraf bepaalde tijden en dagen. Ook gaat het om seizoensgebonden standplaatsen (verkoop ijs, kerstbomen en oliebollen) en incidentele standplaatsen: éénmalig, voor de duur van één dag, door een ideële organisatie, voor een maatschappelijke campagne of het deelnemen aan verkiezingen.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter