Nieuws
Den Haag maakt ontwikkelvisie rond station

Den Haag gaat een ontwikkelvisie maken voor het gebied tussen Koningin Wilhelminalaan (Voorburg), Prinses Beatrixlaan, Schenkkade, Laan van Nieuw Oost Indië (inclusief de plek van garage Wittebrug en tankstation TinQ op de hoek van de Nicolaas Beetslaan Voorburg) en de Van Alphenstraat. Er wordt een extern bureau met de opdracht belast. In april moet het werk aan de visie starten.

Dat heeft wethouder Astrid van Eekelen bekend gemaakt. Dit naar aanleiding van het Haagse bestemmingsplan Anna van Hannoverstraat 4 (het voormalige ministerie van Sociale Zaken naast station Laan van Nieuw Oost Indië) waarin nu ook de locatie van de garage en het tankstation zijn opgenomen. Dat was eerder niet het geval. Het gaat wel om grondgebied van Leidschendam-Voorburg

Leidschendam-Voorburg diende eerder een zienswijze in op het bestemmingsplan. Nu dit gewijzigd is ziet de wethouder geen aanleiding in beroep te gaan. Medio 2022 sloot Van Eekelen een intentieovereenkomst met Dura Vermeer voor sloop/nieuwbouw op de plek van de garage en het tankstation. Vanwege de Haagse bouwplannen rond station Laan van Nieuw Oost Indië werd het echter contraproductief geacht ook echt met die plek aan de gang te gaan.

Naar aanleiding van de zienswijze van Leidschendam-Voorburg laten B&W van Den Haag nu weten de samenhang met de omgeving en toekomstige ontwikkelingen in het gebied te onderschrijven en te erkennen dat een integrale visie op de omgeving van project en het gebied meerwaarde heeft. Het opstellen van de ontwikkelvisie heeft vertraging opgelopen vanwege personele wisselingen en capaciteitsgebrek, aldus Den Haag doch nu wordt er mee gestart.

Den Haag ontkent dat de bouwplannen rond het station (1000-1200 woningen, kantoren, detailhandel, horeca, voorzieningen, fietsenstallingen en parkeerplekken voor auto’s) overlast veroorzaken in Leidschendam-Voorburg. Dit door een beleid gericht op lopen, fietsen, openbaar vervoer, deelmobiliteit en parkeerregulering. ‘Daarnaast wordt in de wijken direct rond het plangebied in zowel Den Haag als Leidschendam-Voorburg een vorm van gereguleerd parkeren toegepast zodat er geen parkeeroverlast in de aangrenzende wijken is te verwachten’.

Over de angst dat bewoners van de Haagse nieuwbouw rond het station voorzieningen in Leidschendam-Voorburg gaan gebruiken omdat die daar ontbreken stellen B&W van Den Haag: ‘Hierbij wordt opgemerkt dat volgens de Raad van State alleen een mogelijke ontwrichting ten aanzien van eerste levensbehoeften ruimtelijk relevant wordt geacht. Een aantasting van het voorzieningenniveau van andere behoeften is op zichzelf geen reden om planologische medewerking aan een besluit te weigeren’. Den Haag claimt overigens voor genoeg voorzieningen te zullen zorgen.

De oproep tot samenwerking van Leidschendam-Voorburg krijgt deze Haagse reactie: ‘Dank voor het vertrouwen in de samenwerking. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking die komende periode nog intensiever zal worden in het gestarte MIRT-traject (ombouw station, red.). Zodra het proces voor de ontwikkelvisie opgestart wordt zal er uiteraard contact gezocht worden en dit aangekondigd worden via de regulier overleggen. Wij vertrouwen eveneens op een vruchtbare samenwerking’. B&W van Den Haag beloven verder de bewoners van Voorburg (-Noord) te zullen informeren over en betrekken bij de plannen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter