Nieuws
150 miljoen nodig voor restauratie monumenten

Dertien procent van de rijksmonumenten in Zuid-Holland verkeert in matige tot slechte staat. Om dat percentage naar tien procent te krijgen in 2030 is minstens 37,1 miljoen euro nodig. Feitelijk zal het om een bedrag gaan dat zeker twee maal zo hoog uit komt. Dat heeft gedeputeerde Meindert Stolk bekend gemaakt.

De 37,1 miljoen wordt twee maal zo hoog omdat:

– alleen de kosten van het onderhoud van de buitenzijde begroot, terwijl opgaven vaak ook herstel van binnenzijde, fundering en verduurzaming betreft,

– de provincie de lastigere objecten alleen niet op kan pakken. Minstens evenzoveel objecten wordt door de markt opgepakt,

– de opgaven vaak breder zijn en onderdeel vormen van een integrale aanpak, inclusief verbetering van toegankelijkheid en interieurs,

– de subsidieregeling Restauratie Rijksmonumenten Zuid-Holland minimaal 50% aan cofinanciering vraagt.

Stolk wijst erop dat zeven jaar vooruit kijken een grote mate van onzekerheid met zich brengt. Ook noemt hij inflatie, stijgende bouwprijzen, beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel, klimaatadaptatie, nog niet zichtbare bedreigingen zoals funderings- en klimaatproblemen.

Een ander probleem zijn de zogenoemde ‘Kanjer-opgaven’: restauratieprojecten met subsidiabele kosten die meer dan een miljoen euro bedragen. De provincie probeert van het rijk blijvende steun te krijgen. Alle provincies samen hebben 275 miljoen nodig voor de meest urgente 68 ‘Kanjer-opgaven’. Bij Zuid-Holland gaat het om 50 mljoen euro voor vijftien projecten. Daarnaast zijn er nog 9 andere objecten die ook een grote restauratie behoeven. Kosten 21 miljoen euro.

Restauratieopgaven, met name de Kanjers, gaan vaak gepaard met een bredere gebiedsontwikkeling, verduurzamingsopgaven en het toekomstbestendig maken van de monumenten (en hun omgeving), aldus Stolk. Dat betekent dat de totale kosten vaak hoger liggen. Hiervoor wordt ook aandacht gevraagd bij het Rijk.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter