Mening
Burgermans Beleven (5)

Hoe ik door het gemeentebestuur betrokken wordt bij belangrijke besluiten over onze leefomgeving zoals bijvoorbeeld nieuwbouw, OV, wegen, groen maar ook tal van sociale voorzieningen, vind ik oneerlijk, stellen me teleur en maken me soms zelfs somber.

Plannen voor nieuwbouw zijn meestal al helemaal kant en klaar uitgewerkt en besproken voordat wij als bewoners van de omgeving er zelfs maar iets van mogen vinden.

Je zou toch denken dat onze leefomgeving ook van ons is en dat het normaal is dat je plannen voor verandering samen maakt. We weten als bewoners heel goed wat er past in onze leefomgeving en willen daar ook terecht invloed op hebben. De werkelijkheid is helaas heel anders.

Bewoners in de omgeving van een (nieuw)bouwplan krijgen meestal een voorgekookt plan voor hun neus waarin maar weinig is te veranderen. Het lijkt er soms op dat het gemeentebestuur vindt dat het alleen verantwoordelijkheid en kennis heeft om deze veranderingen binnen ons leef- en woongebied aan te brengen.

‘Ja maar de gemeenteraad is toch onze gekozen volksvertegenwoordiging?’ Dat is natuurlijk zo maar zoals ik al eerder heb aangegeven (wel bijblijven hè) het college dat verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur is wel gevormd door een meerderheid van de gemeenteraad. Dus die meerderheid zal de plannen van het college echt niet tegenhouden en het college niet voor de voeten lopen.

Ik wil hier ook nog wat bij vinden. Als ik mensen de opdracht geef om op mijn huis te passen en te zorgen voor een goed onderhoud, dan wil ik toch wel mee besluiten over noodzakelijke ingrepen.

En als ik nu kijk naar nogal grote veranderingen in de leefomgeving van onder andere de Appelgaarde, de Vlietweg, de Van Ruysdaellaan en niet te vergeten het recreatiegebied Vlietland, dan lijkt het mee besluiten toch meer op tekenen bij het kruisje.

Ik begin het alweer warm te krijgen en denk dat het beter is om er de volgende keer op terug te komen. Pffff.

(Burgermans, inwoner)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter