Nieuws
Jongeren kunnen langer blijven

Jongeren die een appartement huren in de nog te bouwen jongerenflat Vlietweg 3, kunnen daar langer dan vijf jaar wonen. Oorspronkelijk wilde de initiatiefnemer 1828Groep dat de huurders er na vijf jaar uit gingen om plaats te maken voor anderen; dat werd ook vanuit de gemeente bericht. Die bepaling staat echter niet in een door de Groep met de gemeente gesloten anterieure overeenkomst inzake de bouw die Vlietnieuws heeft.

In de flat komen 138 appartementen: 120 in de sociale sector en 18 in het zogenoemde middensegment. De sociale woningen worden 24 tot 29 vierkante meter groot. Huur (prijspeil 2023) is maximaal 647,19 euro per maand. De woningen in het middensegment meten 30 tot 50 vierkante meter. De huur (prijspeil 2023) is maximaal 1015 euro per maand. In het pand komen tien woningen met een huur van maximaal 452,20 euro (prijspeil 2023). Die zijn voor jongeren onder 23 jaar met huurtoeslag.

In het gebouw komen ook tien woningen voor jongeren die zorg nodig hebben. De gemeente gaat die zorg regelen. De gemeente zorgt ook voor de uitstroom van betrokkenen na maximaal vijf jaar. Daarna gaan de woningen deel uitmaken van het algemene aanbod; dus zonder zorg. Als er geen belangstelling is voor de ‘zorgwoningen’ vallen die ook onder het algemene aanbod.

Van de tot stand te komen woningen wordt ‘zoveel als redelijkerwijs mogelijk’ maximaal 50 procent met voorrang aangeboden aan inwoners van Leidschendam-Voorburg tussen 18 en 28 jaar.

Om de bouw te kunnen realiseren verkoopt de gemeente 395 vierkante meter grond aan de 1828Groep tegen een marktconforme doch geheime prijs. Bekend is al dat de bouwgrond vervuild is. Desalniettemin wordt die geschikt geacht voor de bestemming ‘wonen’. Achter Nieuwstraat 2 en 2A komen parkeerplaatsen voor de bewoners van de jongerenflat. Daar moet een damwand worden weggehaald die er geslagen is om verspreiding van bodemvervuiling tegen te gaan.

De gemeente betaalt de 1828Groep 250.000 euro als tegemoetkoming in de kosten van het verwijderen van de damwand en de sanering van de grond voor de parkeerplaatsen. De 1828Groep zelf betaalt 100.000 euro. De gemeente dekt de 250.000 euro uit een subsidie die men bij de provincie voor de bouw van de jongerenflat heeft aangevraagd (250.000 euro). De provincie moet nog wel akkoord gaan met uitstel: formeel moest de bouw voor 1 april starten. Dat lukt niet. Dus moet die datum verschoven worden naar 1 januari 2026.

In de anterieure overeenkomst staat dat de gemeente zich maximaal zal inspannen om de bedrijfsactiviteit op een naastgelegen perceel (Vlietweg 8A) te verlagen naar categorie 2. Nu gaat het om categorie 3 (garagebedrijf). Hoe de gemeente dat wil gaan doen is niet bepaald.

Uit de anterieure overeenkomst blijkt dat er voor het bouwproject 53 parkeerplaatsen zijn voorzien (alle voorzien van een voorziening voor elektrische auto’s): 42 voor de bewoners, 3 voor deelauto’s en 8 in de straten er om heen. Elk jaar moet de parkeerdruk worden gemeten. Blijkt die hoger dan voorzien dan worden een blauwe zone en/of vergunning parkeren ingevoerd. De 42 parkeerplaatsen voor bewoners zijn echter gewaarborgd.

De 1828Groep is verplicht om bij de bouw overlast en maatregelen die de toegang tot het gebied beperken te voorkomen. Lukt dat niet, dan is compensatie geboden. De 1828Groep heeft zich ook verplicht om tijdens de bouw leerling- en stageplaatsen aan te bieden.

liDe gemeenteraad moet uiterlijk eind september 2024 over de plannen beslissen. Daarbij gaat het ook om een inrichtingsplan voor het gebied zelf en de omgeving. Nadat alle vergunningen zijn verleend moet de 1828Groep de jongerenflat binnen 3 jaar opleveren.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter