Nieuws
Groen licht voor omstreden villa

B&W geven de eigenaar van Park Vronesteyn 24 Voorburg toestemming om op zijn grond een tweede woning neer te zetten. Het besluit ligt inmiddels ter inzage (datum 22 februari). Het blijft gedurende zes weken te raadplegen. In deze periode kunnen er ook zienswijzen tegen worden ingediend. Het eerste verzoek voor de bouw stamt uit februari 2020. In mei 2021 weigerde de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar af te geven. De rechtbank in Den Haag vernietigde dat besluit echter eind mei 2023. Daarop diende de eigenaar een nieuw verzoek voor de bouw in. Inmiddels is gebleken dat de gemeenteraad in mei 2021 helemaal geen besluit hoefde/mocht nemen. In januari van dat jaar stemde men in met een lijst van bouwprojecten waarvoor geen verklaring van geen bezwaar meer nodig was. Daar viel de bouw op Park Vronesteyn 24 ook onder. De nieuwbouw wordt 12 bij 8 meter groot, 10,4 meter hoog. Het gaat om een woonhuis van twee etages met puntdak en een garage er naast. Buren van Park Vronesteyn hebben jaren gestreden tegen de bouw ervan.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter