Nieuws
Dementiescan gemeente

B&W hebben afgelopen jaar een zogenoemde ‘dementiescan’ van de gemeente laten maken. Dat heeft Alzheimer Nederland bekend gemaakt. In de gemeente wonen ongeveer 1750 dementerenden. Dat aantal zal in 2050 zijn gestegen naar 3300.

Bij de scan gaat het om zeven onderwerpen: kennis over de omvang van dementie in de gemeente; dementievriendelijkheid meenemen in beleid en de uitvoering ervan; samenwerking met dementerenden en mantelzorgers; ontwikkeling van een dementievriendelijke samenleving; bewustwording bevorderen bij ambtenaren; steun aan mantelzorgers; opzetten ontmoetingsplaatsen dementerenden en organiseren dagactiviteiten; inzetten op dementievriendelijk wonen.

Wat de scan in Leidschendam-Voorburg heeft opgeleverd, heeft Alzheimer Nederland niet bekend gemaakt. Wel dat één van de thema’s in het coalitieakkoord van VVD, GBLV en D66 staat, en dat ze alle zeven voorkomen in de Woonzorgvisie van de gemeente. In Nederland hebben nu 193 gemeenten de scan gedaan.

Alzheimer Nederland roept de gemeenten op om dit jaar speciaal in te zetten op financiering van ontmoetingsplekken, zorgen voor dementievriendelijke woningen, steun aan de mantelzorgers en mee te werken aan het opzetten van regionale dementie netwerken.

In heel Nederland zijn nu 300.000 mensen met dementie. In 2040 zullen er dat 520.000 zijn. Uiteindelijk krijgt 20 procent van de Nederlanders dementie. Grootste problemen zijn het gebrek aan ontmoetingsplaatsen en een woonaanbod dat niet past bij de noden van dementerenden. Per week spenderen mantelzorgers gemiddeld 39 uur aan iemand met dementie. Vier op de vijf mensen met dementie woont thuis.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter