Nieuws
Bijstandsuitkeringen terecht

Vrijwel alle ontvangers van een bijstandsuitkering ontvangen die terecht. Dat is gebleken uit een eerste ronde van zogenoemde ‘welzijnsgesprekken’ met betrokkenen. Er werden 152 gesprekken gevoerd. In 146 gevallen was de uitkering terecht, in twee gevallen werd die gewijzigd, in vier gevallen gestopt.

Dat heeft wethouder Philip van Veller de gemeenteraad bericht. Er zijn ongeveer 1600 ontvangers van een bijstandsuitkering. Met zo’n 10 procent is nu gesproken. Van de betrokkenen bleek 21 procent ook recht te hebben op andere gemeentelijke regelingen voor mensen met een minimaal inkomen zonder dat men dat wist.

In 2019 kondigde het toenmalige college van B&W aan een rechtencheck bij ontvangers van een bijstandsuitkering te willen gaan doorvoeren. Er werd een bezuiniging van enkele tonnen per jaar van verwacht. Na felle kritiek vanuit de gemeenteraad werd het voornemen omgezet in welzijnsgesprekken waarbij ook bekeken werd of betrokkene niet recht had op meer. De gesprekken zijn eind 2023 gestart.

Er waren overigens 241 inwoners uitgenodigd voor een gesprek. 32 daarvan kwamen ook na meerdere oproepen niet opdagen. Tegen hen worden vervolgstappen ondernomen die ertoe kunnen leiden dat zij hun uitkering kwijtraken, aldus Van Veller. Bij de 4 gevallen waarbij de uitkering tot nu toe is gestopt waren er 3 uit deze categorie. De ontvangen uitkering wordt ook teruggevorderd.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter