Nieuws
Funderingsschade tot 25.000 euro

De schade aan de fundering van woningen in Leidschendam-Voorburg zal, zonder verdere klimaatverandering, tussen 8000 en 25.000 euro per woning bedragen. Dat blijkt uit een rapport van de Raad voor leefomgeving en infrastructuur onder de titel ‘Goed gefundeerd’. Om hoeveel woningen het in de gemeente gaat dan wel kan gaan, meldt de Raad niet. De schade is berekend over de periode tot 2035.

In heel Nederland hebben of krijgen in de komende tien jaar 425.000 woningen funderingsschade. Zonder maatregelen gaat het 54 miljard euro kosten om die schade te herstellen. De funderingsschade ontstaat door wijzigingen in de stand van het grondwater, bacteriën, droogte en werkzaamheden in de buurt van de betrokken panden. Deze problemen spelen al zo’n 20 jaar doch een echte aanpak ervan is uitgebleven, aldus de Raad.

De problemen spelen onder andere in veenweidegebieden (grondwaterpeilverlaging, droogte), in woonwijken die vlak voor en na de Tweede Wereldoorlog zijn gebouwd (snel, goedkoop, soms op slappe bodem, wijziging van peil oppervlaktewater) en in historische binnensteden (graven naast oude panden, bodemdaling).

Over de periode 2016-2023 zijn er ‘enkele schademeldingen’ uit Leidschendam-Voorburg bekend. Rondom Stompwijk ligt veenweidegebied. Daar treedt bodemdaling op. Bodemdalingsgevoelig zijn ook: De Star, ‘t Hert (beiden Leidschendam), Leidschendam-Zuid, het Zeeheldenkwartier, delen van Essesteijn (Voorburg), Bovenveen en Voorburg-Midden, het gebied rondom de kruising N14/spoorbaan Amsterdam-Rotterdam. ‘Sterk’ bodemdalingsgevoelig zijn delen van het Damcentrum en De Rietvink (beiden Leidschendam).

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter