Nieuws
Prins Clausplein: opwek zon- en windenergie

Het knooppunt van de snelwegen A4 en A12, het Prins Clausplein, leent zich voor een concentratie van zonnepanelen en windturbines om zo energie op te wekken. Dat staat in het rapport ‘Energiewegen in Zuid-Holland’ dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten hebben gezonden. Het is opgesteld door de provinciale adviseur ruimtelijke kwaliteit (PARK) in samenwerking met de provincie zelf.

De A4 wordt in het rapport gekwalificeerd als ‘landschappelijke snelweg’ waarvan er maar weinig zijn in de provincie. Het opwekken van zonenergie middels zonnepanelen in de berm wordt ‘ongewenst’ genoemd. Over windturbines langs de weg wordt echter niet gesproken in het rapport.

In het stuk staat verder dat beschermgebieden landschap niet geschikt zijn voor het aanleggen van zonnevelden: grote gebieden zonnepanelen. Op een kaart is aangegeven dat het beschermgebied de noordkant van de A4 betreft (tussen snelweg en Vliet) alsmede het landelijk gebied van Leidschendam-Voorburg, inclusief Stompwijk. Ook hier blijft de optie windturbines onbesproken.

‘Energiewegen in Zuid-Holland’ richt zich op het opwekken van zon- en windenergie langs de hoofdinfrastructuur. De provincie moet het voortouw nemen bij het bepalen welke delen van die hoofdinfrastructuur in het kader van een gebiedsontwikkeling meegenomen kunnen worden bij de energieopgave. Ook moet de provincie onderzoek gaan doen waar ruimte is voor nieuwe locaties zonnepanelen en/of windturbines.

In het verleden bestonden er plannen om bij het Prins Clausplein, aan de kant van sportpark Westvliet vier windturbines neer te zetten. Dat plan is later verlaten. De windmolen op het CEVA-terrein aan de A4 vlak bij de Zeeheldenwijk is het restant van dat voornemen.

Voor de stook langs de A4 wordt al langer gedacht aan de plaatsing  van windturbines. Het zou daarbij met name gaan om het gebied tussen Stompwijk, Zoeterwoude en Leiden. Daar staan nu al twee windturbines op grond van Zoeterwoude (kom A4-N206).

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter