Nieuws
Geen opvang Oekraïners meer

B&W van Den Haag willen niet nog meer Oekraïners gaan opvangen. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen zijn gemeenteraad bericht. Er is vraag naar extra opvang nu de zogenoemde Hub-locatie Utrecht is gesloten. Dat levert een dilemma op voor andere gemeenten, waaronder ook Leidschendam-Voorburg.

‘Het landelijke te kort aan opvangplekken voor Oekraïense ontheemden is al langer urgent, maar inmiddels ook acuut. Op landelijk niveau is de bezetting van de opvangcapaciteit 99,8% en de Hub-locatie in Utrecht, waar Oekraïners zich kunnen melden voor registratie en plaatsing in opvang (elders) in het land, is op dinsdag 27 februari tijdelijk gesloten, omdat plaatsing niet meer mogelijk is’, aldus Van Zanen.

‘Er wordt een uitzondering gemaakt voor gezinnen met kinderen, ouderen, hulpbehoevenden, zieken of gewonde mensen. Alleenstaande/-gaande mannen en stellen worden niet toegelaten tot de Hub-locatie. Zij moeten hun eigen accommodatie vinden, tot het moment dat meer bedden beschikbaar komen’.

‘Met het sluiten van de Hub-locatie in Utrecht (Amsterdam en Rotterdam waren al voorgegaan) is er (voorlopig) geen centraal aanmeldcentrum in Nederland. Dit heeft tot gevolg dat Oekraïense ontheemden die naar Nederland komen, zich nergens meer kunnen aanmelden en registreren’.

In Den Haag en in de regio Haaglanden (waaronder Leidschendam-Voorburg) zit de opvang ‘vol , stelt de Haagse burgemeester. ‘We hebben regionaal in totaal 3384 plekken aan capaciteit beschikbaar en de inspanningsverplichting voor de regio is 3792 plekken. Voor de veiligheidsregio Haaglanden geldt dat onze bijdrage met 89% behoorlijk op niveau is’.

Den Haag zich gecommitteerd om 1250 Oekraïense ontheemden op te vangen. Dit aantal is lager dan de inspanningsverplichting van 1852. Van Zanen: ‘Dit is een bewuste keuze geweest, omdat wij in onze stad relatief veel ontheemden opvangen in de particuliere opvang en daarnaast vanuit onze regiofunctie nog vele andere (zorg)doelgroepen moeten opvangen en we hier in de opgave rekening mee moeten houden’.

‘De regio Haaglanden en stad Den Haag hebben zoals aangegeven al veel plekken gerealiseerd, daar waar de realisatie in sommige andere regio’s achterblijft. De verwachting is bovendien dat een eventuele nieuwe crisisnoodopvanglocatie snel zal volstromen en het onduidelijk is wanneer en waarnaartoe deze mensen kunnen doorstromen. Gelet op het bovenstaande is het volgens het college niet mogelijk en wenselijk om op dit moment extra crisisnoodopvangplekken in Den Haag te creëren, bijvoorbeeld in een sporthal of andere noodlocatie’.

‘Onze inzet is gericht op het behoud van de huidige plekken. De plekken die nog in onze gemeentelijke opvang vrijkomen, zijn zeer beperkt en moeten we inzetten om de uitstroom uit de particuliere opvang en gezinshereniging op te vangen. Dit betekent dat Oekraïners die zich in Den Haag melden voor opvang, wordt gevraagd om eigen accommodatie via familie, vrienden of anderszins te vinden en dat de gemeente Den Haag hierin noodgedwongen niets kan betekenen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt door de gemeente beoordeeld of sprake is van urgentie en tijdelijk een crisisnoodopvangplek geboden kan worden’.

‘Wij zullen deze (beleid)lijn ook bespreken met onze buurgemeenten in de regio Haaglanden. Regionaal blijven wij ons inspannen om de uitstroom uit de particuliere opvang, gezinshereniging en medisch evacuées op te vangen’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter