Nieuws
Vlietland: ontwikkelaar start werkzaamheden

Ontwikkelaar DLR start vandaag met werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van 222 recreatiewoningen in het natuur- en recreatiegebied. Dat heeft wethouder Bianca Bremer de gemeenteraad bericht:

‘Geachte raadsleden, Van de ontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) ontvingen wij het bericht dat zij op woensdag 6 maart 2024 starten met voorbereidende grondwerkzaamheden in Vlietland Noord. In eerste instantie bestaan deze werkzaamheden uit het ontgraven van een nieuwe watergang en het voorbelasten van gronden. Voor meer inhoudelijke informatie over de werkzaamheden, verwijst het college u naar informatie van de projectontwikkelaar op de website www.dutchlakeresidence.nl. Zoals het college in de raadsbrief van 29 augustus 2023 heeft toegelicht mogen deze werkzaamheden zonder omgevingsvergunning (‘aanlegvergunning) van de gemeente worden uitgevoerd. De grondwerkzaamheden zijn deel van de voorbereiding voor de realisatie van de verblijfsrecreatieve functies, die mogelijk worden gemaakt in het onherroepelijke bestemmingsplan Vlietland noordoost 2005. Dit bestemmingsplan is met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 van rechtswege opgegaan in het tijdelijk deel van het Omgevingsplan van de gemeente Leidschendam-Voorburg. De grondwerkzaamheden zijn in overeenstemming met de geldende bestemmingen en functies. Ze vallen ook niet onder het aanlegvergunningenstelsel dat onderdeel is van het Omgevingsplan. Dit alles betekent dat DLR geen toestemming van de gemeente nodig heeft om deze grondwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. En omdat er geen vergunning nodig is voor de werkzaamheden kan daarover ook geen bezwaar worden ingediend bij het college. Het college kan alleen kennis nemen van de voorgenomen start van de werkzaamheden en informeert met deze mail ook de raad daarover’.

DLR zelf gaf deze verklaring af: ‘Op woensdag 6 maart 2024 start aannemer JdB met het graven van een nieuwe watergang en de aanleg van een terp. Het betreft een zogenaamde ‘proefterp’ die inzicht geeft in de zetting van de bodem. Dit is nodig voor uitvoering van diverse werkzaamheden die hierna worden uitgevoerd, zoals aanleg van watergangen en nieuwe natuurvriendelijke oevers en het voorbelasten voor nieuwe wegen en paden. Gebiedsontwikkelaar DLR ontwierp afgelopen jaar met een gerenommeerd bureau voor landschapsarchitectuur een prachtig groen en waterrijk Masterplan. Na een periode van voorbereiding start DLR nu ook fysiek in het gebied. De werkzaamheden passen binnen het vigerende bestemmingsplan. Momenteel werken partijen aan een beperkte wijziging van dit plan, zodat toekomstige bebouwing beter en natuurlijker opgaat in het landschap. De huidige werkzaamheden vormen voor beide varianten (huidige of gewijzigde bestemmingsplan) een belangrijke basis voor het in vorm brengen van het landschap. Naast DLR is ook de Provincie Zuid Holland recent gestart met het verwijderen van de bestaande wegen en padenstructuur in het gebied. Dit in het kader van hun verplichtingen om het gebied gereed te maken voor de doorontwikkeling van het gebied. In het recreatiewoningengebied wordt in totaal 4,4 hectare water toegevoegd. Ook wordt er bijna 4 kilometer aan oeverlengte toegevoegd. Het water is relatief ondiep en de nieuwe oevers worden natuurvriendelijk ingericht. Deze inrichting biedt daardoor ruimte aan velen soorten planten en dieren, passend bij de visie van DLR, waarin ontspanning van de mens hand in hand met flora en fauna gaat’. (foto DLR)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter