Nieuws
Ontwikkelaar wil van project af

Van Wijnen projectontwikkeling zoekt naar partijen die het sloop/nieuwbouwproject Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam na afronding willen afnemen. Dat blijkt uit de tekst van de anterieure overeenkomst die de gemeente en de ontwikkelaar op 12 februari 2024 hebben getekend. Vlietnieuws heeft die overeenkomst.

Uit het stuk blijkt dat Aegon levensverzekering n.v. bij de herontwikkeling was betrokken. Op 1 februari 2024 is men er echter uitgestapt en heeft het geheel terug geleverd aan Van Wijnen. Waarom is niet duidelijk.

Bij het project gaat het om de sloop van een bestaand kantoorgebouw. Op de grond (6095 vierkante meter) moet een nieuw woon/werkgebouw komen van zeven bouwlagen. Er komen 147 appartementen (30 procent sociale sector), een beheerdersappartement, een zorgvoorziening met 20 plaatsen (1747 vierkante meter), commerciële ruimten (381 vierkante meter) en een half verdiepte parkeergarage met 145 plekken. De sociale appartementen moeten 15 jaar als zodanig gehandhaafd worden.

In weerwil van een officiële mededeling van de gemeente, heeft het Raadhuis de anterieure overeenkomst met Van Wijnen niet ter inzage gelegd. Dat had met ingang van 1 maart het geval moeten zijn. Op het Servicecentrum van de gemeente ligt echter maar één velletje A4 – een ‘zakelijke beschrijving’ – waarop alleen algemeenheden staan.

In de anterieure overeenkomst staat een artikel Publicatie en openbaarheid. Daarin wordt gemeld dat de gemeente de wettelijke verplichting heeft de gesloten overeenkomst bekend te maken. ‘Deze publicatie zal bestaan uit een zakelijke omschrijving’ zo is afgesproken. Die omschrijving zal onder meer omvatten de vermelding van de kadastrale percelen, het plangebied, de datum waarop de overeenkomst werd gesloten en de naam van de wederpartij van de gemeente, zo staat er.

In een volgende paragraaf staat dat de initiatiefnemer (Van Wijnen, red.) ermee bekend is dat de gemeente op basis van de Wet open overheid wettelijk verplicht is haar besluiten openbaar te maken. Zo ook de anterieure overeenkomst, voor zover die geen vertrouwelijke of persoonsgegevens bevat. Vlietnieuws heeft gedurende een week getracht de anterieure overeenkomst boven water te krijgen.

De gemeente heeft met de initiatiefnemers in november 2018 en juni 2021 al intentieovereenkomsten gesloten, zo blijkt nu. Ook blijkt dat er voor de toekomstige bewoners en bezoekers 142,5 parkeerplaatsen nodig zijn. Dat worden er dus 145. Bewoners en bezoekers zorgen voor 827 extra autoritten per dag. De omliggende wegen kunnen dat aan, zo wordt gesteld.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter