Nieuws
Vleermuizen obstakel bij isolatie huizen

Vleermuizen zorgen steeds vaker voor problemen bij het isoleren van woningen. Oudere gebouwen, zoals woningen, zijn vaak leefgebieden voor vleermuizen. Isolatiewerkzaamheden in deze gebouwen kunnen storend zijn voor deze beschermde diersoort. De Wet Natuurbescherming verbiedt handelingen zoals het verstoren en beschadigen van rust- en verblijfplaatsen van beschermde soorten, zoals vleermuizen.

,,De wetgeving en richtlijnen zijn onduidelijk, waardoor het voor iedereen lastig is om te weten hoe verder te gaan met isolatieplannen”, zegt Piet-Jan Dijkstra, voorzitter van Isolerend Nederland. ,,Het is voor isolatiebedrijven ontzettend moeilijk om hun werkzaamheden te blijven uitvoeren, binnen de voorwaarden van de wet. De markt voor spouwmuurisolatie is het afgelopen halfjaar dan ook met tachtig procent gedaald.”

Maar mag u isoleren zonder voorafgaande controle op vleermuizen? De Raad van State stelt dat er eerst een ecologisch onderzoek moet worden uitgevoerd. ,,Dit onderzoek kost al snel duizenden euro’s”, vervolgt Dijkstra. ,,Deze kosten voor een ecologisch onderzoek staan niet in verhouding met het isoleren zelf. Los van dat bedrag, kan het proces ook nog eens een jaar duren. Dan haakt de consument uiteindelijk af. Dit heeft grote impact op isolatiebedrijven. De eerste faillissementen zijn al aangevraagd en de verwachting is dat het hier niet bij zal blijven.”

In afwachting van heldere wetgeving, richten isolatiebedrijven zich nu veelal op natuurvriendelijk isoleren. Het isolatiebedrijf sluit hierbij openingen, waardoor dieren naar buiten kunnen maar niet meer terug naar binnen. ,,Maar dat is niet de oplossing voor de lange termijn. Er moet iets gebeuren. Dat is duidelijk. Dit heeft natuurlijk ook effect op de roep om Nederland snel te verduurzamen en de klimaatdoelen te halen. Daar is isolatie voor nodig. Dit zijn wel twee krachten die elkaar in de weg zitten.”

,,Het idee vanuit de sector is dat wij, als er bewezen kan worden dat er geen dieren zitten, er prima geïsoleerd kan worden. Zonder de Wet Natuurbescherming. Maar daar wordt moeilijk over gedaan omdat wij niet honderd procent kunnen uitsluiten of er bijvoorbeeld vleermuizen zitten. De isolatiesector beweegt op dit moment en is druk op zoek naar een opening, maar ik heb het idee dat niemand met ons mee wil bewegen.”

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter