Nieuws
Onderwijsverzuim stijgt

Het aantal leerplichtige leerlingen in het onderwijs dat zonder geldige reden niet aanwezig is in de les, is in het schooljaar 2022-2023 gestegen ten opzichte van het schooljaar 2021-2022. Dat blijkt uit stukken die wethouder Jeffrey Keus aan de gemeenteraad heeft gezonden. Het betreft het jaarverslag van de leerplichtambtenaren en de casemanagers van het RMC, een regionale instantie die jongeren die niet naar school gaan helpt.

Het verzuim steeg van 395 naar 481 gevallen in het schooljaar 2022-2023. Onder jongeren ouder dan 18 jaar was het verzuim 762 tegen 177 in het schooljaar 2021-2022. Bij dat schooljaar deed echter een MBO-school niet mee vanwege computerproblemen. Het aantal thuiszitters (langer dan 4 weken ongeoorloofd weg) lag in het schooljaar 2022-2023 op 82 (was 37 een schooljaar eerder).

Vrijgesteld van onderwijs waren 41 leerlingen (31 in schooljaar 2021-2022); 32 kinderen kregen met toestemming onderwijs in het buitenland (21 in schooljaar 2021-2022). Het aantal voortijdige schoolverlaters (dus zonder diploma) was in het schooljaar 2022-2023 115, zestien meer dan een schooljaar eerder.

In het schooljaar 2022-2023 ging het in totaal om 11024 leerlingen. Dat waren er 192 meer dan in het schooljaar daarvoor.

Keus meldt dat de leerplichtambtenaren en casemanagers spraken veel jongeren, die als gevolg van de naweeën van de coronacrisis te maken hebben met motivatieproblemen en moeite hebben om in het fysieke schoolritme te komen. Ook zijn er jongeren die stress ervaren. Vaak helpt een gesprek en advies hen verder. Wanneer nodig is doorverwezen naar hulpverlening.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter