Nieuws
VVD wil ruimte voor ondernemers

De VVD maakt zich zorgen over de ruimte die er nog is voor ondernemers nu er steeds meer ruimte nodig is voor woningbouw. Dat blijkt uit vragen van VVD-gemeenteraadslid Rick de Klerk aan B&W. ‘Wij willen graag weten wat de kansen zijn voor onze gemeente. Vandaar de volgende vragen aan het college van B&W: Wat is de huidige stand van zaken van bedrijfsruimte binnen onze gemeente? Is er binnen de gemeente bekend dat er nog extra behoefte is aan bedrijfsruimte, zo ja wat voor bedrijfsruimte, voor welke groepen en hoeveel vierkante meter? Hoe werkt de gemeente nu aan de ontwikkeling van meer bedrijfsruimte? Ziet het college kans in de (her)ontwikkeling of herbestemming van bestaande kavels of gebouwen om meer bedrijfsruimte te realiseren? Zo ja, welke zijn dat en wat is de voortgang ervan? Hoe werkt de gemeente samen met (lokale) partners en ondernemers op dit thema? Welke rol speelt de gemeente in het stimuleren van innovatieve oplossingen, zoals gedeelde werkruimtes of flexibele kantoorconcepten, om tegemoet te komen aan de behoeften van ondernemers?’

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter