Nieuws
Nieuw cultuurbeleid; nog veel onderzoek

Wethouder Marcel Belt laat zijn ambtenaren nog van alles uitzoeken voordat hij in de zomer met zijn nieuwe cultuurbeleid naar buiten komt. Het gaat dan om de volgende zaken:

= Mogelijke aanstelling cultuurmakelaar bij de gemeente,

= Mogelijke aanstelling combinatiefunctionaris bij Sport & Welzijn die zich gaat richten op laagdrempelige cultuurparticipatie,

= Beoordelen of de Ooievaarspas een effectief instrument voor cultuurdeelname is,

= Kunnen de culturele partners van de gemeente die blijvend subsidie krijgen, bijdragen aan het vergroten van laagdrempelige cultuurparticipatie,

= Herijking Cultuur & Co, het platform dat verantwoordelijk is voor éénmalige subsidies voor culturele activiteiten,

= Erfgoedpodium nieuwe vorm geven,

= Kan de stichting Sport & Welzijn in de (naschoolse) activiteiten voor zes ‘brede’ scholen, cultuureducatie meenemen?,

= Is er bij scholen behoefte aan (ondersteuning bij) muziekonderwijs?,

= Samenwerking tussen het educatieprogramma van culturele partners en het erfgoededucatieprogramma vorm geven,

= Bezien hoe de bibliotheek meer kan bijdragen aan de vier pijlers van de cultuurvisie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter