Nieuws
Ruimtelijke Koers Zuid-Holland
Provinciale Staten hebben de Ruimtelijke Koers voor Zuid-Holland vastgesteld. Als dichtst bebouwde provincie van Nederland met een belangrijke economische motor is er veel ambitie op weinig ruimte. Deze Ruimtelijke Koers maakt die vraagstukken niet eenvoudiger, maar geeft wél duidelijke handvaten om tot eerlijke en verstandige beslissingen te komen over de verdeling van de beperkte ruimte.
Zuid-Holland groeit zowel qua inwoners als economisch. De provincie heeft meer ambitie dan beschikbare ruimte. Met deze koers wordt vastgelegd waar men op willen sturen: een leefbare provincie, die zowel economische, menselijke, sociale als natuurlijke welvaart stimuleert.  Door te zorgen voor voldoende woningen, maar ook bijvoorbeeld energie en mobiliteit.
Nieuw is de opdracht ook de open ruimte (inclusief agrarisch gebied) beter te beschermen met een minimum dat beschikbaar moet blijven. Zo blijft Zuid-Holland een aantrekkelijke provincie. Daarbij wordt voortaan niet alleen naar cijfers, maar ook naar kwaliteit gekeken. ,,Het grote doel is dat alles wat we extra doen écht iets bijdraagt aan de provincie”, zegt gedeputeerde Anne Koning. ,,Dat lijkt simpel, maar is een kwestie van continu keuzes maken. Deze koers helpt daarbij.”

De komende jaren zullen de afspraken en plannen verder worden uitgewerkt. Een definitieve versie van de Ruimtelijke Koers is nu nog niet beschikbaar. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten zijn nog een aantal laatste wijzigingen gedaan. Die worden nu verwerkt. Volgende week is deze beschikbaar op de site van de provincie.

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter