Nieuws
Subsidie verbeteren winkelgebieden en centra
Voor winkeliers, ondernemers en gemeenten die samen hun winkel- en centrumgebied willen verbeteren, stelt de provincie Zuid-Holland subsidie beschikbaar. Focus ligt op het verbeteren en verhogen van de kwaliteit en het functioneren van winkel- en centrumgebieden. De subsidieregeling staat van 1 maart tot en met 31 december 2024 open. Winkel- en centrumgebieden dienen een minimale omvang van 5 winkels te hebben.

Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op het verbeteren van de onderlinge samenwerking en het laten uitvoeren van vooronderzoek voor het oprichten of verlengen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ). Kijk ook op Detailhandel, subsidieregeling Zuid-Holland

Daarnaast kan er subsidie worden aangevraagd voor een planvormingsproject. Dit zijn (onderzoeks)projecten gericht op de ruimtelijke kwaliteit en functioneren van winkel- en centrumgebieden. Bijvoorbeeld het compacter maken van een winkelgebied, het optimaliseren van de winkelrouting of het verbeteren van de bereikbaarheid en parkeermogelijkheden.

Ook voor uitvoeringsprojecten is het mogelijk om subsidie aan te vragen. Dit zijn projecten die leiden tot de uitvoering van planvormingsproject, zoals de kosten van een transformatiemanager om een centrumgebied compacter te maken, detailhandel te verplaatsen of transformaties naar andere functies te stimuleren. Er is in totaal €350.000 beschikbaar: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter