Nieuws
Actiegroep roept op tot verzet tegen jongerenflat

Bewoners moeten massaal bezwaar indienen tegen het voornemen van B&W om op Vlietweg 3 in Leidschendam de bouw van een jongerenflat mogelijk te maken. Deze oproep doet de Actiegroep Vlietweg 3. Die verzet zich al twee jaar tegen de komst van een jongerenflat. De Actiegroep juicht het idee van jongerenwoningen op zich toe maar dit stukje grond is véél te klein voor het geplande gebouw. De Actiegroep bestaat uit 558 mensen.

Donderdag organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst over het bouwplan op het Raadhuis. De Actiegroep zal daar ook aanwezig zijn. Een bezwaarschrift moet voor 20 maart worden ingediend. Hoe dat moet is te vinden op  http://www.lv.nl/zienswijze-indienen De Actiegroep wil inwoners ook helpen bij het indienen van een bezwaarschrift. Men kan zich melden via actiegroepvlietweg3@gmail.com

In een verklaring stelt de Actiegroep dat er weliswaar twee participatietrajecten over het bouwplan zijn geweest, doch dat vrijwel alles al vast bleek te staan. ‘Het tweede traject lijkt vooral bedoeld om aan de wens van de gemeente te voldoen en gunstig uit te komen bij de vergunningsaanvraag. Het ontwerp van de flat is minimaal aangepast. Aan de twee verzoeken van de Actiegroep te weten een maximale hoogte van 8 meter en voldoende parkeerplaatsen, is niet voldaan. De geplande hoogte van 16,5 meter is bovendien in strijd met de belofte van een aflopende hoogtelijn vanaf de nieuwbouwwijk Overgoo’.

Voor de beoogde grondverkoop van de gemeente aan bouwer Wibaut bepaalt het zogenoemde Didam-arrest van de Hoge Raad dat de gemeente deze openbaar moet aanbieden. De gemeente gaat hieraan voorbij met als argument dat Wibaut de enige ‘serieuze gegadigde’ is. ‘Dit is niet waar, er zijn twee ondernemingen die meerdere keren hebben aangegeven dat zij interesse hebben om de grond van Vlietweg 7 te kopen’, zo meldt de Actiegroep.

‘Door fouten in het parkeeronderzoek is de uitkomst van het aantal parkeerplaatsen veel te laag. Op concrete vragen daarover krijgt de Actiegroep steeds geen antwoord. Intussen keurt de gemeente dit parkeeronderzoek, dat niet deugt, goed. Ten tweede komen de parkeerplaatsen op gemeentegrond terwijl een projectontwikkelaar in zijn eigen parkeerbehoefte moet voorzien. Ten derde besluit de gemeente nu al dat er een blauwe zone zal komen in Leidschendam-Zuid, wanneer later zal blijken dat de parkeerdruk te hoog is. Er verdwijnt veel groen door dit plan op een plek waar al zo weinig groen is. Dit ondanks het gemeentelijke uitgangspunt dat er door nieuwbouw geen groen mag verdwijnen’.

‘Aan de belangen van de buurman Vlietweg 8/8A wordt geheel voorbij gegaan. Zijn milieu categorie (indeling bedrijven, red.) moet omlaag van 3.2 naar 2.0. Zijn toegangsweg wil men zonder overleg verplaatsen. En de flat komt op 12 meter van zijn huis te staan. Voor de bewoners van 12 appartementen aan de Nieuwstraat verdwijnen zon op het terras, uitzicht en privacy omdat er straks 162 jongeren naar binnen kijken. De bedrijven in de omgeving kunnen straks niet meer parkeren, waardoor werkgelegenheid naar andere gemeentes verdwijnt. Voor parkeerdruk, verkeersinfarcten, geluidsoverlast, slechte luchtkwaliteit en te weinig groen in Leidschendam-Zuid vragen individuen en organisaties al jaren aandacht en oplossingen aan de gemeente. De noodzaak is nu zeer hoog gezien de vele bouwprojecten in Leidschendam-Zuid, zo besluit de Actiegroep.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter