Nieuws
Provincie loopt 100 miljoen mis
Door een fout in de verdeling van geld uit het provinciefonds loopt Zuid-Holland 100 miljoen euro mis; Noord-Holland 75 miljoen. De provincies vinden de financiële gevolgen van deze weeffout onacceptabel hoog. Zij willen dat het Rijk de fout repareert.

De provincies zijn in belangrijke mate voor hun inkomsten afhankelijk van het provinciefonds, dat wordt uitgekeerd door het Rijk. Een verdeelmodel bepaalt de hoogte van de uitkering. Bij de introductie van het huidige model in 2016 zijn 2 fouten gemaakt. Er is een scheve verdeling ontstaan over de verwerking van de kosten van de jeugdzorg en de kosten van het openbaar vervoer in Zuid-Holland en Noord-Holland. Beide provincies ontvangen daardoor een kleiner deel uit het fonds dan waar zij recht op hebben.

Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen: ,,In 2017 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur geadviseerd de verdeling aan te passen. Zowel Zuid-Holland als Noord-Holland hebben vanaf de start erop vertrouwd dat beide weeffouten zouden worden gerepareerd. Alle goede pogingen van provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken om er samen uit te komen ten spijt is er nog geen zicht op een oplossing. Dit probleem moet nu worden opgelost.” Haar Noordhollandse collega Esther Rommel: ,,Elk jaar uitstel betekent dat de fout groter wordt. De effecten worden dus steeds moelijker te dragen.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter