Nieuws
Regionale mobiliteitsvisie in de maak

De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), waaronder Leidschendam-Voorburg, gaan een mobiliteitsvisie voor de komende 25 jaar opstellen met daarin concrete activiteiten voor de eerste vijf tot tien jaar. De visie moet er begin 2025 liggen.

Volgens de MRDH speelt mobiliteit een rol bij alle grote maatschappelijke opgaven zoals verstedelijking, regionale verbondenheid, de mobiliteitstransitie weg van de auto naar andere vervoersmiddelen, klimaatverandering, welvaart en kansen voor iedereen en bereikbaarheid.

In de visie moeten zaken als welk mobiliteitsnetwerk willen er in 2050, het perspectief van het openbaar vervoer, de samenhang tussen fiets- en autogebruik, en de behoeften van inwoners aan de orde komen.

In mei en juni wil de MRDH de gemeenteraden van alle gemeenten horen, na de zomer komen de inwoners aan de beurt. De mobiliteitsvisie moet te zijner tijd doorvertaald worden in gemeentelijke plannen en verwerkt worden in MRDH-programma’s, projecten en de concessieverlening aan openbaar vervoer.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter