Nieuws
Exclusieve verkoop gemeentegrond; geen toetsing

B&W hebben niet onderzocht of er behalve de 1828-VIII B.V. andere partijen zijn die 395 vierkante meter gemeentegrond Vlietweg 3 in Leidschendam wilden kopen. De gemeente wil de grondverkoop exclusief met de 1828-VIII B.V. regelen. Vlietnieuws berichtte daar vorige week over.

De zaak is heikel in verband met een uitspraak van de Hoge Raad uit 2021. De Hoge Raad bepaalde toen dat gemeenten bij de verkoop van bijvoorbeeld grond een openbare selectieprocedure moesten organiseren met criteria op grond waarvan de koper zou worden gekozen. Zo moesten alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans krijgen op het verwerven van de grond. Van de procedure kon alleen afgezien worden als er ‘slechts één serieuze gegadigde is’.

Volgens wethouder Bremer is dat laatste zo. ‘De gemeente meent dat zij op grond van dit arrest het perceel gemeentegrond rechtstreeks – zonder voorafgaande openbare selectieprocedure – aan de ontwikkelaar mag verkopen, nu sprake is van de uitzonderingsregel die voortvloeit uit het arrest. De ontwikkelaar is volgens de gemeente de enige serieuze gegadigde voor de aankoop van het perceel, waardoor het de gemeente vrijstaat tot rechtstreekse verkoop aan de ontwikkelaar over te gaan’.

Volgens de Actiegroep Vlietweg 3 zijn er echter twee ‘bedrijven’ die de grond van de gemeente hadden willen kopen. Zij starten nu een juridische procedure tegen de gemeente vanwege de voorgenomen onderhandse verkoop aan 1828-VIII B.V.. Welke twee bedrijven het betreft wordt geheim gehouden.

Op de vraag hoe de gemeente heeft vastgesteld dat er geen andere serieuze kandidaten zijn voor de aankoop van de grond reageert een woordvoerster van de wethouder aldus: ‘Er is hier sprake van de uitzonderingssituatie, aangezien bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop. We zijn wel verplicht om tijdig te publiceren en daar voldoet de gemeente aan’.

1828-VIII B.V. heeft de gemeentegrond nodig om een jongerenflat te kunnen bouwen. De gemeentegrond maakt onderdeel uit van een veel groter (bouw)perceel. Tegen het bouwplan bestaat veel verzet van omwonenden. B&W willen echter dat de jongerenflat er komt.

Wethouder Bremer gaf eerder te kennen dat eenieder die het niet eens is met de grondverkoop dat voor 20 maart 18.00 uur middels een mail aan de gemeente kenbaar diende te maken. Verder gaf zij aan dat zulks gevolgd moest worden door het aanhangig maken van een kort geding bij de rechtbank te ’s-Gravenhage, uiterlijk op 10 april 2024. Op de vraag hoe ze dat laatste dacht te kunnen afdwingen reageerde de woordvoerster niet.

De Actiegroep Vlietweg 3 heeft inmiddels laten weten donderdag op een inloopavond van de gemeente inzake het bouwplan voor de jongerenflat geen ‘actie’ te gaan voeren. Men zal wel aanwezig zijn doch alleen kritische vragen stellen. De Actiegroep blijft bij het voornemen om naar de rechter te stappen om zo de bouw van de flat tegen te houden.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter