Nieuws
‘Vroegsignalering’ middel tegen wanbetalers

‘Vroegsignalering’ moet ervoor zorgen van inwoners van de gemeente geen wanbetalers worden bij zorgverzekeringen, inclusief de gemeentepolis die de gemeente zelf aanbiedt. Dat heeft wethouder Philip van Veller CDA-gemeenteraadslid Diederik Visser laten weten in antwoorden op vragen. Er is geen, en er komt geen specifiek beleid voor de betrokkenen.

‘De wanbetalers zorgverzekerden met een uitkering zijn bekend bij de gemeente, maar de gemeente heeft geen volledig beeld van alle wanbetalers zorgverzekerden. Wél worden er actieve stappen ondernomen in een preventief stadium. Met Vroeg eropaf worden inwoners, die betaalachterstanden hebben bij instanties die zorgen voor eerste levensbehoeften zoals elektriciteit, water, huur en zorgverzekering, in kaart gebracht voordat ze als wanbetaler worden geregistreerd’.

‘Vroeg Eropaf is een onderdeel van de financiële hulpverlening van de gemeente waarbij inwoners met betaalachterstanden proactief door de samenwerkingspartner Kwadraad worden benaderd met een vrijwillig hulpaanbod. Er wordt daarbij samengewerkt met zorgverzekeraars, woningcorporaties, energiebedrijven en drinkwaterleveranciers. Door hen worden signalen afgegeven als er inwoners zijn met betaalachterstanden. De kans dat inwoners ook daadwerkelijk wanbetalers worden, wordt hierdoor kleiner’, aldus Van Veller.

‘Het is wenselijk dat het niet betalen van de zorgpremie wordt tegen gegaan. Binnen de gemeente wordt door Vroeg Eropaf hieraan gewerkt. Binnen het kader van vroegsignalering worden reeds allerlei stappen ondernomen met behulp van verschillende partners zoals Kwadraad en Kredietbank om inwoners te helpen met hun achterstanden in betalingen. Ook als het gaat om wanbetalers zorgverzekering’.

‘Op basis van de signalen die Kwadraad krijgt van onder andere zorgverzekeraars, ondernemen zij actie en leggen zij het eerste contact met inwoners. Dit is variërend van het versturen van kaartjes tot het afleggen van huisbezoeken. Kwadraad verwijst vervolgens betrokkenen naar passende formele (zoals de Kredietbank) en informele hulpverlening. Er worden daarna gesprekken gevoerd, budgetplannen opgesteld, betaalafspraken gemaakt etc. Er wordt hierin ook samengewerkt met zorgverzekeraars. Kwadraad krijgt van de zorgverzekeraars niet alleen signalen over de inwoners met betalingsachterstanden, maar hebben bijvoorbeeld ook contact met elkaar om een betalingsregeling te treffen om de betalingsachterstand terug te brengen’.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter