Nieuws
Vrienden van Vlietland eisen optreden

Vanwege voorgenomen graafwerkzaamheden door projectontwikkelaar DLR in natuur- en recreatiegebied Vlietland heeft de Vereniging Vrienden van Vlietland een handhavingsverzoek ingediend bij de Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid. DLR beschikte namelijk nog niet over  de benodigde vergunningen toen zij aankondigden om op 6 maart te beginnen met het graven van een watergang (ongeveer 6 x 200 meter) en het opwerpen van een zogenaamde ‘terp’ in Vlietland Noord, aldus de vereniging.

Afgelopen zomer werd voor deze werkzaamheden door DLR een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Leidschendam-Voorburg.  De Vrienden dienden daarop een zienswijze in met een beargumenteerd verzoek de vergunning in dit stadium niet te verlenen. Immers: nut of noodzaak ontbreken op dit moment. Het ontwerpbestemmingsplan is nog niet goedgekeurd. De ontheffing op de Wet Natuurbescherming (WNB) ontbreekt. De stikstofvergunning is nog niet op orde. Waarom dan een vergunning verlenen, die bodem en het bodemleven vernielt en flora en fauna beschadigt? Doe het niet, zo betoogden de Vrienden.

De gemeente liet echter weten dat de werkzaamheden in de bestaande context niet vergunningplichtig zijn. Het feit dat er geen geldige ontheffing WNB of stikstofvergunning is, blijf buiten beschouwing: daar gaat de gemeente niet over.

Op 5 maart ontvingen de Vrienden bericht dat DLR de volgende dag zou beginnen met de graafwerkzaamheden. De stikstof- en WNB-vergunningen waren echter nog stééds niet in orde. En aanvangen met deze werkzaamheden in de maand maart is niet volgens de geldende gedragscodes. Denk aan de start van het broedseizoen, de eieren en larven van insecten die binnenkort uitkomen,  de salamanders en padden die juist nu weer actief worden.

De Vrienden van Vlietland meldden hun zorgen aan de Omgevingsdienst Haaglanden met de vraag of dit zo maar kon. Nee, zo oordeelde de Omgevingsdienst; de zaak moest eerst goed worden uitgezocht. DLR werd daarom verzocht nog niet te starten met de werkzaamheden en eerst de nodige stukken in orde te maken. (foto DLR)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter