Nieuws
Grondwaterpeil steeg 10 centimeter

Het grondwaterpeil in de gemeente is in 2023 door de vele regenval met 10 centimeter gestegen. Het afgelopen jaar was het natste sinds de metingen in 1906 begonnen. Er kwamen bij de gemeente 31 meldingen van overlast door hoog grondwater binnen, aldus een woordvoerster van B&W.

‘In onze gemeente onderzoekt het waterloket de meldingen en stelt een oorzaak vast, en wie daarvoor verantwoordelijk is. De bewoner/eigenaar ontvangt daarbij een advies over wat hij/zij zelf hieraan kan doen. Een veel voorkomende oorzaak is bijvoorbeeld een lekke kelder, die droog hoort te zijn. Het advies is dan om de kelder weer waterdicht te maken’.

‘Ook zijn er veel meldingen over natte kruipruimten. In kruipruimten ontbreekt een waterdichte vloer en het is normaal dat bij aanhoudende neerslag kruipruimten nat worden. Duurt dat heel lang of komt het vaak voor, dan is regelmatig sprake van bodemdaling. Een kruipruimte dient ongeveer 50 cm hoog te zijn tussen onderkant vloer en bodem. De kruipruimte dient dan opgehoogd te worden’.

‘Als aanhoudende neerslag een oorzaak is, hebben wij als gemeente het beleid om bij het vervangen van de riolering ook drainage aan te leggen om de fluctuaties in de grondwaterstanden te beperken. Het vervangen van riolering gebeurt echter eens per 60 tot 100 jaar. Daarnaast kunnen individuele grondeigenaren een rioolaansluiting aanvragen om grondwaterafvoer aan te sluiten op de hemelwaterriolering of de drainage. Drainage en hemelwaterriolering zijn echter niet overal aanwezig’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter