Nieuws
Steeds meer slachtoffers online criminaliteit
Het aantal slachtoffers van cybercrime neemt toe, maar het aantal veroordeelde daders blijft achter. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). In het rapport ‘In- en doorstroom van online criminaliteit in de strafrechtketen’ noemt WODC als redenen de lage aangiftebereidheid van slachtoffers, de complexiteit van cyberzaken, en het onvoldoende zijn ingericht bij justitie om cyberzaken effectief op te pakken. Verder stellen de onderzoekers dat politie en justitie online criminaliteit niet goed registreren, waardoor er beperkt zicht is op het fenomeen.

,,De ontwikkelingen op het gebied van online misdaad gaan razendsnel en dit geldt ook voor de aanpak ervan”, zegt Theo van der Plas portefeuillehouder cybercrime bij de politie. ,,Het WODC baseert zich op cijfers uit de periode 2018-2020, maar sindsdien is er veel verbeterd. Zo hebben we aangiftes van cybercrime gebundeld en is er nu een landelijke aanpak bij cybercrime-onderzoeken. De brede aanpak van online criminaliteit die de politie nu hanteert gebruiken we niet alleen in de opsporing en vervolging, maar ook op ander interventies, zoals het verstoren van criminele processen.”

De politie verzet veel werk rond de aanpak van online misdaad. Desondanks zijn er de komende jaren verbeteringen mogelijk. Van der Plas: ,,Bij online criminaliteit is het vaak lastiger om bij een verdachte te komen dan bij traditionele criminaliteit. Het contact met het slachtoffer vindt ook meestal alleen digitaal plaats, waardoor extra opsporingshandelingen nodig zijn om de dader te vinden. Dat vraagt veel van ons als politie, ook in de komende jaren, naast het andere politiewerk dat nodig is. De aanpak van cybercrime is een brede maatschappelijke opgave, van burgers, bedrijven en de overheid.”

,,Slachtoffers van cybercrime doen niet snel aangifte. De politie ziet bij dit soort delicten dat het schaamtegevoel bij het slachtoffer vaak groot is, dus houden ze het liever stil, ook voor vrienden en familie. ‘Een mogelijke oorzaak zijn de lage schadebedragen. Verder leeft het idee dat de politie met één enkele aangifte toch niets kan. Wij blijven echter oproepen om bij dit soort delicten wél aangifte te doen. Die informatie van het slachtoffer kan nét het ontbrekende puzzelstukje zijn om de dader te vinden. Door aangifte te doen, help je bovendien voorkomen dat anderen slachtoffer worden. Met aangifte-informatie kunnen wij frauduleuze bankrekeningen en websites uit de lucht halen. Alleen samen gaat het ons lukken cybercriminaliteit effectief te bestrijden, en daar werken wij hard aan.”

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter