Nieuws
Wethouder wijst dreigende man de deur

Wethouder Bianca Bremer heeft een inwoner die dreigde een te realiseren jongerenflat Vlietweg 3 Leidschendam in brand te steken, als het gebouw er kwam, het Raadhuis uitgezet. Dat gebeurde gisteravond bij een informatiebijeenkomst over het bouwplan. De man, kennelijk een buurtbewoner, verliet mokkend en zonder verzet het pand.

Op de bijeenkomst waren een aantal mensen uit de achterban van de Actiegroep Vlietweg 3 die al jaren tracht de bouw (138 appartementen, 162 bewoners) tegen te houden. De betrokken man beschuldigde de gemeente eerder bij een paneel van ‘corruptie’ en had het over ‘één grote teringbende’. Ook andere lieden lieten zich ter plekke agressief uit over het bouwplan en de gevolgen ervan voor hun woonomgeving. Zij werden door ‘bekenden’ gemaand zich rustig te houden.

In mei willen B&W een definitief besluit nemen. In juli zou de gemeenteraad erover moeten oordelen. Daarna wordt het geheel ter inzage gelegd. Alsdan kan eenieder bezwaar maken en desgewenst naar de rechter stappen.

Volgens de gemeente is er al aan veel bezwaren van omwonenden tegemoet gekomen: het pand komt verder van de rotonde met Vlietweg/Nieuwstraat/Delftsekade; er komen meer parkeerplaatsen; de inrit is verplaatst naar Vlietweg 8A, het pand wordt lager, de opbouw wordt kleiner, er wordt meer groen behouden, de afstand tot de bebouwing aan de Nieuwstraat is groter, en de schaduwwerking minder.

Ter plekke bleek dat op grond van gegevens van de initiatiefnemer, 1828 Groep, is bepaald dat er voor de bewoners 45 parkeerplaatsen moeten komen. De 1828 Groep heeft daarvoor zelf het autobezit van de toekomstige bewoners ingeschat (0,8), 0,1 parkeerplek voor bezoekers, dubbelgebruik van parkeerplekken en deelmobiliteit. Het autobezit is de buurt is, zo heeft de Actiegroep achterhaald, 1,1 tot 1,2 auto. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde. Daar is echter geen rekening mee gehouden bij de parkeerberekeningen.

Tevens kwam naar voren dat voor het berekenen van het extra autoverkeer op omliggende wegen door de toekomstige bewoners van de flat, een verkeersmodel uit 2020 is gebruikt. Aan de hand van verkeerstellingen is nagegaan of dit nog ongeveer klopt, waarna er voorspellen zijn gedaan over autoverkeer in 2030 en 2040. Op basis van dit geheel is geconcludeerd dat de omliggende wegen het extra autoverkeer aan kunnen. (foto gemeente LV)

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter