Nieuws
Aardgasvrije wijk De Heuvel/Amstelwijk
De gemeente, Dunea en woningcorporaties WoonInvest en Vidomes hebben een overeenkomst getekend om een WKO-net (warmte-koude opslag) met aquathermie voor een deel van de wijk De Heuvel/Amstelwijk mogelijk te maken. Dit deel bestaat vooral uit woningen van WoonInvest, vastgoed van de gemeente, bedrijfsgebouwen en instellingen zoals zwembad De Fluit, schoolgebouwen en 3 Verenigingen van eigenaren (VvE).

Op 7 december 2021 is De Heuvel/Amstelwijk door de gemeenteraad aangewezen als de wijk die als eerste in de gemeente aardgasvrij wordt. De gemeente startte in 2022 samen met de woningcorporaties, VvE’s, bedrijven en andere eigenaren met het verkennen van een mogelijke aanpak en techniek. De naastgelegen Mall maakt al gebruik van ‘warmte uit water’, via een rivierwaterleiding van Dunea die langs het winkelcentrum loopt. Uit onderzoek blijkt dat deze techniek de meest voor de hand liggende is voor de alternatieve verwarming van een deel van de gebouwen in De Amstel/Heuvelwijk.

WoonInvest start waarschijnlijk eind dit jaar met het renoveren van haar woningen. Het WKO-net ligt er dan nog niet, maar de woningen en systemen worden daar wel op voorbereid. Als het WKO-net er komt te liggen, kunnen in een later stadium ook andere afnemers aansluiten, zoals VvE’s. Die maken daarvoor een eigen afweging. Om de VvE’s en eigenaren van eengezinswoningen te helpen, ondersteunt de gemeente hen.

WK staat voor warmte- en koudeopslag en is warmte-installatie die gebouwen verwarmt en koelt door middel van bodemenergie: het grootschalig opslaan van warmte en koude diep onder de grond. In de winter wordt warm water uit de bodem gehaald en ingezet om gebouwen en woningen te verwarmen. De warmte uit het water wordt als dat nodig is opgeslagen in de bodem.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter