Mening
Blog: Dood tij

Is het u ook opgevallen dat er de laatste maanden weinig tot geen politiek ‘nieuws’ is? Alsof B&W en de ambtenaren in winterslaap zijn gegaan en maar niet willen ontwaken.

Het meest opvallende nieuwsfeit was eigenlijk nog de plotselinge verdwijning van burgemeester Martijn Vroom waar uiterst geheimzinnig over werd gedaan. Terwijl de man zich liet scholen tot militair reservist. Waarom niemand dat mocht weten is nog steeds een raadsel.

De gemeenteraad kent een vast ritme. Elke maand komen de raad en de twee commissies die er zijn bijeen. Daarnaast zijn er nog beeldvormende vergaderingen waarin de raadsleden zich laten voorlichten.

Tussen 1 januari en nu stonden er in totaal elf vergaderingen in de agenda; vijf daarvan zijn geschrapt wegens het ontbreken van te bespreken onderwerpen. Het betrof 4x de beeldvorming, 1x de commissie omgeving.

Nu zijn de gemeenteraadsleden voor hun beraden veelal afhankelijk van beleidsstukken die B&W aanleveren. Als die er niet zijn is er een probleem. Sinds 1 januari zonden B&W 47 stukken naar de raad: brieven en mails. In geen enkel stuk stond (nieuw) beleid.

Dus regelen de gemeenteraadsleden hun vergaderingen zelf maar. Zo werd de gemeenteraadsvergadering van 13 februari gevuld met zelf aangebrachte onderwerpen: opvang asielzoekers, aanpak sluipverkeer Leidschendam-Centrum.

De vergadering van de commissie omgeving op 30 januari werd grotendeels gevuld door Vlietland (86 vragen van een vijftal organisaties). De commissie samenleving, een dag eerder, besprak de leegstand op het Damplein Leidschendam en de toekomst van wijkcentrum De Blauwe Tram; beiden door gemeenteraadsleden zelf aangedragen.

De gemeenteraadsvergadering van 16 januari duurde maar 1 uur en 18 minuten bij gebrek aan onderwerpen, terwijl men normaliter tussen 3 en 4 uur bijeen zit.

Vanuit het Raadhuis komt steeds vaker het excuus dat men geen mankracht (lees ambtenaren) en geld (in 2026 gaan we in de rode cijfers) heeft. Eens kritisch bezien waar men dan wel alle tijd aan besteed gekoppeld aan het schrappen van allerlei gewoonten en gebruiken en het snijden in overbodige zaken, komt kennelijk bij de dames en heren niet op.

Zou er wel eens gecontroleerd worden waar alle in Leidschendam afwezige ambtenaren mee bezig zijn, en hoe efficiënt dat thuis werken eigenlijk wel is? Alsmaar roepen dat iedereen zo hard werkt is leuk voor de motivatie, maar wat is het waarheidsgehalte daarvan?

De gemeenteraad zelf praat ondertussen over de eigen rol. Hobbelt men alleen achter B&W en de ambtenaren aan als ‘controleur’ en vertegenwoordiger van de inwoners, of gaat men zelf mede beleid bepalen door ‘taken’ te stellen aan het Raadhuis? En zo ja, hoe dan als er al een coalitieakkoord ligt en partijen heel verschillend denken over het beleid dat gewenst is?

Discussies over de toekomst. Leuk, maar die verhullen de realiteit van vandaag de dag: politiek dood tij.

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter