Nieuws
Geen boete HTM voor minder rijden

HMT krijgt geen boete van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) nu men minder ritten dan afgesproken gaat rijden wegens een personeelstekort. Wel zal de vervoerder een deel van de subsidie die men eerder van MRDH kreeg terug moeten betalen nu men minder doet dan afgesproken.

Dat blijkt uit een brief van MRDH-bestuurder Jeffrey Keus aan de gemeenteraad. Hetzelfde geldt overigens voor de Rotterdamse vervoerder RET, die met HTM samen ook de metrolijn (E-lijn) exploiteert tussen Rotterdam en Den Haag via Leidschendam-Voorburg.

‘Al langer is bekend dat er sprake is van een probleem met betrekking tot het OV-personeel. Dit speelt niet alleen in onze regio maar in de OV-sector in heel Nederland. Ook in andere sectoren is er sprake van krapte op de arbeidsmarkt. In combinatie met een hoger verzuimpercentage dan in de pre-Corona jaren gebruikelijk was kunnen de vervoerders niet de afgesproken hoeveelheid openbaar vervoer rijden die wel afgesproken is in de concessies’, aldus Keus.

‘Door gesprekken en rapportages, ook op directieniveau, ziet en heeft MRDH de inspanningen gezien die de OV-bedrijven op het gebied van personeel leveren. Van meer en betere inzet door bedrijfsartsen, tot bonussen bij geen verzuim, tot flexibilsering van de roosters en onder andere tot een betere CAO met hogere lonen. Maar ook het tijdelijk schrappen van werkoverleggen of functioneringsgesprekken. De vervoerders doen veel om uit deze vervelende situatie te komen. Echter tot nu toe helaas nog niet tot het gewenste resultaat; het kunnen rijden van een normale dienstregelingen op basis van het met MRDH afgesproken aantal dienstregelingskilometers’.

Op last van MRDH is nu een onderzoek gestart naar de OV-arbeidsmarkt. Dat moet voor de zomer klaar zijn. Het doel van het onderzoek is volgens Keus drieledig: Een scherp beeld krijgen van de (impact) van de krapte op de OV-arbeidsmarkt; Onderzoeken hoe de OV-bedrijven om (zijn) (ge)gaan met de personeelsproblematiek, welke genomen maatregelen al dan niet effectief zijn gebleken en daarmee of ze van elkaar kunnen leren; Komen tot aanvullende aanbevelingen richting vervoerders of de MRDH of andere partners zoals gemeenten.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter