Nieuws
Schakenbosch belangrijker

Jeugdhulpinstelling Schakenbosch wordt belangrijker. Alle regionale kennis en kunde over het behandelen van jongeren die in een gesloten inrichting moeten verblijven, wordt hier gebundeld. Dit ondanks het feit dat gesloten jeugdhulp op last van de rijksoverheid wordt afgebouwd. Dat beleid startte twee jaar geleden.

In de regio wordt gewerkt met twee centrale locaties: Schakenbosch en Rijnhove in Alphen aan de Rijn. Daarnaast zijn er nog een aantal gecertificeerde instellingen actief. Het uitgangspunt voor de jaren 2024/2025 is 135 jongeren in een ‘gesloten’ regime plus 45 in zogenoemde ‘hybride groepen’. Dat wil zeggen: een zo veel mogelijk open leefklimaat met minimale vrijheidsbeperkingen. In 2026 moet het in totaal gaan om 135 plaatsen, in 2028 om 54.

Onderdeel van het nieuwe beleid is ook dat er geen kinderen meer buiten het ‘eigen’ landsdeel meer in een jeugdhulpinstelling worden geplaatst. In Schakenbosch zaten veel jongeren van buiten de regio.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter