Nieuws
Nieuwe speelplek op Leidschendamse laan

Op de Caen van Necklaan in Leidschendam komt een nieuwe speelplek. De huidige nabij de kruising met de Schout van Eijklaan verdwijnt. Er zijn twee ontwerpen gemaakt door de gemeente. Voor beide wordt een Omgevingsvergunning aangevraagd. Na het verkrijgen ervanworden de twee ontwerpen voorgelegd aan de kinderen in de wijk De Heuvel. Die kiezen, aldus de gemeente.

‘De twee ontwerpen zijn gebaseerd op de eisen/adviezen vanuit de Welstandscommissie. In het verslag van de Welstandscommissie is opgenomen: ‘Voor de speeltuinen heeft de commissie een sterke voorkeur voor RVS/staal als kleur, zonder coating dus. De commissie is voorstander van hergebruik, mits de conditie van de toestellen dat toelaat. Essentieel is dat de speeltoestellen uiteindelijk een eenheid vormen. Daarbij mogen best accenten worden gelegd op verschillende plekken binnen de Heuvel’.

‘De ontwerper is met de voorkeur van de commissie aan de slag gegaan. Het is in bijna alle gevallen gelukt om een speeltoestel uit te zoeken met RVS/staal kleur waarbij een detail in kleur is uitgevoerd. Helaas is het niet mogelijk de details ook in RVS/staal kleur uit te voeren. De toestellen zijn ‘traditioneel’ met een eigentijdse uitstraling. De traditionele speelbewegingen zoals duikelen, wippen, schommelen en klimmen komen hier terug. Ook is het mogelijk dat kinderen rondjes fietsen rondom de speelplek’.

‘De toestellen worden geplaatst in een valondergrond van kunstgras. In beide ontwerpen wordt de speelplek aangepast naar de oorspronkelijke situatie, een rechthoekige speelplek met een omkadering van voetpad met trottoirtegels. Tussen de speelplek en de flats komt een beplantingsstrook van circa 1 meter. De zandbak wordt verwijderd evenals een driehoekig stukje verharding bij het basketbalveld. De boom op de huidige speelplek wordt verplant’. (illustratieve foto)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter