Mening
U zegt het maar: Bijzondere natuur in de Nieuwe Driemanspolder

‘In Vlietnieuws van 9 februari j.l. stelt wethouder Marcel Belt dat het belangrijk is om de ecologische waarden van de noordelijke plas en het gebied eromheen te respecteren. Dit naar aanleiding van surfers die rustende vogels – die energie opdoen voor de trek – verjagen. Slechts een enkele keer opvliegen in een koude periode vraagt relatief veel energie van iedere vogel en vermindert daardoor de overlevingskans. De bestuurders hebben nu geen middelen om onwenselijk gedrag tegen te houden. Daar wordt aan gewerkt.

Waarom is de natuur zo belangrijk in dit gebied? Er ligt een duidelijk advies aan de gemeentes dat is opgesteld door Ecologisch adviesbureau Habitus. Daarin wordt geadviseerd de noordelijke plas te bestemmen voor natuur en de zuidelijke voor recreatie. Ecoloog Nick Kroese geeft aan dat dit ook zo is vanwege de kolonie kokmeeuwen in de noordelijke plas, die van regionaal belang is. Dit ook vanwege de kolonie kokmeeuwen in de noordelijke plas die van regionaal belang is. De kokmeeuw staat op de Oranje lijst van Nederlandse broedvogels omdat de staat van instandhouding zeer ongunstig is.

In de zuidelijke plas dient tijdens het broedseizoen wel altijd gepaste afstand te worden gehouden tot de vogelrijke eilanden. Maar er blijft dus volop gelegenheid tot recreëren op het water.

De natuur heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een regionaal belangrijk moerasgebied. Diverse zeldzame vogelsoorten trekken vogelliefhebbers aan uit het hele land, zoals, witwangstern, gestreepte strandloper, zwarte ibis en bronskopeend. Ook soorten zoals meervleermuis, steenuil, patrijs en hermelijn hebben het gebied al ontdekt of kwamen er altijd al voor.

Dit advies moet worden vastgesteld in de gemeentes, zodat er een basis is voor handhaving. Het waterschap kan bovendien het water tot kwetsbaar gebied verklaren, zodat varen met motorboten en surfen verboden kan worden en men – naast oproepen via tijdelijke informatieborden – eveneens kan handhaven.

Misschien moet de gemeente Leidschendam-Voorburg ook het beheer van het eigen deel van de polder zelf ter hand nemen en niet overlaten aan de gemeente Zoetermeer’.

(Joke Verplanke. Foto vogeldagboek.nl)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter