Nieuws
Toekomst Huize Swaensteyn ongewis

De toekomst van Huize Swaensteyn, Herenstraat Voorburg, is ongewis nu gemeenteraad en griffie naar Leidschendam (Raadhuis) vertrekken en ook de politieke partijen er geen fractiekamers meer nodig hebben. B&W moeten op last van de gemeenteraad ‘passende alternatieven’ gaan uitwerken. Die moeten begin 2025 duidelijk zijn.

Verantwoordelijk wethouder Philip van Veller stelde in een gemeenteraadsvergadering dat het ‘niet makkelijk’ is iets voor het pand te bedenken. Hij sloot sloop van de vergaderzaal van de gemeenteraad niet uit, net zo min als verkoop aan een commerciële partij of ‘overdracht’ aan een andere instantie. De bestuurder zei een prijsvraag te willen gaan organiseren voor een nieuwe bestemming en riep eenieder op creatief mee te denken.

Een voorstel van het CDA om het pand sowieso een maatschappelijke bestemming te geven en ook de mogelijkheid er te vergaderen door de gemeenteraad dan wel andere gemeentelijke instanties, werd verworpen. Er was geen enkele andere partij voor. Overigens sloot het CDA een commerciële invulling uit.

De gemeenteraad stemde unaniem voor de verhuizing naar Leidschendam. Daar komen twee vergaderzalen en acht fractiekamers. De griffie krijgt er ook een onderkomen. In de kap van het Raadhuis worden nieuwe werkruimten gemaakt voor ambtenaren. Voor het verder uitwerken van deze voornemens wordt 0,5 miljoen euro uitgetrokken. (foto Charles Groeneveld)

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter