Nieuws
B&W gaan scherper plannen

B&W bezien hoe op een praktische wijze een complete en accurate planning voor een hele raadsperiode – tot de verkiezingen van maart 2026 – kan worden gemaakt. ‘Daarbij ligt eerst de focus op een scherpere planning op jaarniveau’. Dat stelt burgemeester Martijn Vroom in antwoorden op vragen van het CDA over lege agenda’s van de gemeenteraad waaraan de conclusie werd verbonden dat ‘het college er kennelijk niet in slaagt met voldoende voorstellen naar de raad te komen’.

‘Het college plant op dit moment de verwachte raadsvoorstellen tot één jaar vooruit. Deze planning wordt elke twee weken met de griffie gedeeld. De griffie maakt daarvan de Lange Termijn Agenda (LTA), die tweewekelijks door het presidium wordt besproken. Hierdoor is het presidium op de hoogte van de planning voor in ieder geval het eerstkomende jaar’, meldt Vroom.

‘Binnen de organisatie wordt momenteel onderzocht hoe op een praktische wijze een complete en accurate planning voor een hele raadsperiode kan worden gemaakt. Daarbij ligt eerst de focus op een scherpere planning op jaarniveau. Basis voor de planning zijn de afdelingsplannen die behulpzaam zijn voor de capaciteitsplanning, het versterken van de onderlinge samenhang en het stellen prioriteiten. Deze planning kan het college helpen bij het planmatig realiseren van het coalitieakkoord’.

‘De uiteindelijk door het college geaccordeerde planning kan de raad helpen om de oordeels- en besluitvorming goed voor te bereiden en te bezien waar beeldvorming of andere voorbereiding wenselijk is. Bezien wordt op welke manier de gehele raad per kwartaal geïnformeerd kan worden over de raadsvoorstellen en belangrijke brieven die naar de raad gezonden gaan worden. Zodra volgens deze systematiek een planning beschikbaar komt voor de rest van de huidige raadsperiode, dan zal deze planning met de raad worden gedeeld’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter