Nieuws
Meer subsidie ‘Zonnig Zuid-Holland’
De subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland heeft een uitbreiding van €500.000 gekregen. Met deze regeling draagt de provincie bij aan het vergroten van duurzame energieopwekking en een efficiënter gebruik van beschikbare ruimte. Omdat de beschikbare ruimte in Zuid-Holland beperkt is, is er een grote behoefte om daken geschikt te krijgen voor zonnepanelen. Ook worden er steeds meer waterbassins en parkeerterreinen gebruikt voor energieopwekking door een zonne-installatie. In totaal heeft de provincie €3,5 miljoen beschikbaar gesteld.
De subsidieregeling biedt tot eind 2024 financiële ondersteuning voor diverse projecten. Hierbij ligt de focus op het combineren van zonnepanelen met nieuw te bouwen constructies op parkeerterreinen, waterbassins, het versterken van daken voor zonnepanelen, asbestverwijdering en de aanschaf van lichtgewicht zonnepanelen voor grote daken die niet geschikt zijn om conventionele zonnepanelen te kunnen dragen en het ter beschikking stellen van daken aan energiecoöperaties.

Voorheen was de subsidie alleen beschikbaar als een dak niet stevig genoeg was voor zonnepanelen. Doordat de definitie ‘constructief geschikt maken’ is uitgebreid, komen nu ook andere dakeigenaren in aanmerking voor subsidie. De uitbreiding maakt het mogelijk om een breder scala aan daken geschikt te maken voor duurzame energieopwekking.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter