Nieuws
Vleermuizen zitten bouw dwars

Er kan voorlopig niets gebeuren inzake sloop/nieuwbouw Van Ruysdaellaan 41-69 Leidschendam. Eerst moeten Gedeputeerde Staten (GS) een besluit nemen aangaande bezwaren die een aantal organisaties hebben ingediend. Die bezwaren betreffen een ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming voor het verstoren, beschadigen en/pf vernielen van vleermuizen en hun rust- dan wel voortplantingsplaatsen.

De ontwikkelaar had een ontheffing wat betreft de bestaande bouw, niet daar waar het gaat om de bomen die er rond het pand staan. Toch was er begonnen met het kappen van die bomen. Daarover is in januari een rechtszaak gevoerd. Daarbij beloofde de ontwikkelaar geen werkzaamheden meer uit te voeren totdat er door GS een besluit genomen is. Recent hebben GS laten weten daar meer tijd voor nodig te hebben.

De organisaties die bezwaar maakten zijn AVN, Stichting duurzaam LV, Stadstuin Rusthout en Leefbaar Banninghage.

De gemeenteraad heeft er ondertussen stilzwijgend mee ingestemd dat alle vergunningaanvragen voor de sloop/nieuwbouw inclusief een wijziging van het bestemmingsplan als één geheel worden behandeld door de gemeente. Voor derden, niet zijnde de gemeenteraad, is er straks alleen nog de mogelijkheid middels zienswijzen en een eventuele gang naar de rechter, te trachten de plannen nog te doen bijstellen.

Op Van Ruysdaellaan 41-69 moeten na sloop van het huidige kantoorpand 147 appartementen komen, commerciële ruimten en een zorgvoorziening. Het geheel wordt groter en hoger dan de bestaande bouw.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter