Nieuws
Wijkcentrum Blauwe Tram gered

Wijkcentrum De Blauwe Tram blijft waar men nu zit, Oude Trambaan 51 Leidschendam. Het bestuur tekent met de verhuurder van het pand, woningcorporatie WoonInvest een nieuw vijfjarig huurcontract. Hulp van de gemeente is niet nodig.

Dat blijkt uit een bericht van wethouder Bianca Bremer aan de gemeenteraad. De raad had de wethouder verzocht om het wijkcentrum te helpen nu WoonInvest aangaf dat men weg moest omdat er ter plekke woningen kwamen.

Later gaf WoonInvest aan dat het wijkcentrum wel kon blijven doch in een veel kleinere ruimte. Vanuit het Wijkcentrum werd toen aangegeven dat het moeilijk werd de activiteiten te handhaven en dus inkomsten binnen te halen zodat de huur betaald kon worden.

Een ander probleem vormde de lengte van een huurcontract. WoonInvest wilde vijf jaar en was bereid de eerste drie jaar een huurkorting te geven. Voor de jaren daarna wilde het wijkcentrum aan garantstelling door de gemeente.

Bremer: ‘Sinds 2020 heeft de wijkvereniging een gebruikersovereenkomst met woningcorporatie WoonInvest, waarbij er geen huur betaald werd. Deze situatie gaat veranderen. Dit betekent dat aan de Blauwe Tram huur gevraagd wordt. De wijkvereniging is echter onzeker of het de huur kan opbrengen’.

‘De gemeente waardeert de activiteiten van wijkverenigingen en ziet graag dat er plekken voor ontmoeting voor inwoners in de wijk zijn. Om die reden is actief meegedacht en mee gezocht naar een oplossing. In dat zoekproces kwam het volgende naar voren: Het door de raad vastgestelde treasury-beleid laat een garantstelling niet toe; onderscheid maken tussen wijkverenigingen is niet gewenst is; de huur die gevraagd wordt, wijkt niet af van wat andere wijkverenigingen moeten betalen’.

‘Meedenkend naar een oplossing heeft de gemeente de wijkvereniging een aanbod gedaan, dat naar de mening van de gemeente, voor alle partijen een bevredigende uitkomst kon bieden en waarbij de activiteiten van de wijkvereniging door konden gaan. Over dit voorstel heeft op zowel 14 februari als 1 maart een gesprek met de Blauwe Tram plaatsgevonden’.

‘Op 5 maart heeft de wijkvereniging de gemeente laten weten dat zij er voor kiest het vijfjarig huurcontract met WoonInvest zonder de gemeente te tekenen. Dit betekent dat de gemeente geen verdere bemoeienis meer heeft met betrekking tot de huur van de Blauwe Tram. Het college is blij dat de Blauwe Tram het vertrouwen heeft om volledig zelfstandig door te gaan en waardeert de inzet van de vereniging als verbindende schakel voor de wijk’.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter