Nieuws
HTM: aanbod bus/tram afstemmen op aantal reizigers

De HTM wil de inzet van bussen en trams (aanbod) afhankelijk maken van het aantal reizigers: de vraag. Dat wil zeggen dat er op drukke dagen vaker gereden wordt dan op rustige dagen. Ook zouden bepaalde wijken waar veel reizigers in- en uitstappen vaker bediend moeten worden dan andere.

Dit blijkt uit voorstellen die HTM voor de dienstregeling 2025 heeft gedaan aan Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), concessieverlener openbaar vervoer. Na corona heeft de vervoerder geconstateerd dat dinsdag, donderdag en het weekeinde veel drukker zijn geworden dan maandag en woensdag. Daarop wil men flexibel gaan inspelen. HTM stelt voor een proef te starten.

HTM zag het aantal reizigers in 2023 met zes procent stijgen. In 2025 wil de vervoerder net zo veel reizigerskilometers (19,5 miljoen) behalen als dit jaar. De vervoerder kondigt aan dat eerder geschrapte haltes niet terug komen.

HTM maakt zich zorgen over landelijke initiatieven om binnen de bebouwde kom 30 kilometer als maximum snelheid in te voeren. Dat betekent dat de snelheid van trams negatief wordt beïnvloed. Bekeken wordt nu of op bepaalde trajecten die snelheid omhoog kan door andere wissels, meer voorrang en minder oversteken.

Voor de dienstregeling 2025 kondigt HTM het volgende aan:

= Bus

– Andere frequenties door introductie 18 meter bussen lijn 23, 24, 25, 26: tijdens de ochtendspits vervallen de kort trajectritten van bus 23. In de middagspits vervallen de kort trajectritten van bus 23 en 26. Daarnaast rijden er sinds het definitief laten vervallen van spitsbus 27 extra kort trajectritten op bus 24 tussen station Den Haag Mariahoeve en station Den Haag Centraal. Deze komen te vervallen. In de ochtendspits gaan wel de reguliere ritten van bus 24 vaker rijden, namelijk 7 in plaats van 6 riten per uur,

– Meer ritten in de avond op alle buslijnen: bus 20, 21, 22, 23, 26 en 28 gaan 3 ritten per uur rijden in plaats van 2. Bus 24 en 25 gaan 4 ritten per uur rijden,

– bus 22 rijdt altijd door naar Rijswijk De Schilp,

– frequenties bus 20, 26 en 29 tijdens schoolvakanties en zomervakantie: Bus 20 gaat 4 ritten per uur rijden in plaats van 6 ritten per uur. Spitsbus 29 wordt niet afgeschaald, zodat de ritten van 20 en 29 op elkaar afgestemd worden,

– bus 23 krijgt een andere route naar Kijkduin als gevolg van een mogelijke snelheidsverlaging op de route. Daarmee is deze route niet meer geschikt voor een hoogfrequente buslijn en wordt de van bus 23 verlegd. De halte Aronskelkweg komt hiermee te vervallen,

– verschuiving scholierenversterking bus 21 in de middag als gevolg van andere schooltijden.

= Tram

– spitstram 34 handhaven en extra ritten tram 2 tijdens de spits,

– vaste inzet Strandexpress tijdens de zomerdienst,

– extra ritten tram 9 in de avond tijdens de zomerdienst,

– verschuiving; versterking op zaterdag van tramlijn 9 tijdens de zomerdienstregeling van 4x naar 5x per uur; om dit mogelijk te maken en dat kan qua capaciteit, frequentie van tramlijn 17 naar 4x per uur i.p.v. 5x per uur,

– tijdens de schoolvakanties rijdt spitstram 10 niet,

– zaterdagse dienstregeling tijdens Bevrijdingsdag 2025,

– aangepaste dienstregeling tram 1, 2, 3, 6, 9 op eerste kerstdag, want erg rustig,

– aangepaste dienstregeling tram 1, 2, 3, 6, 9 op nieuwjaarsdag, want erg rustig,

– spitsinzet tijdens de kerstvakantie; geen tramlijn 34 maar wel kort traject ritten lijn 3 tussen Den Haag CS en Den Haag De Savornin Lohmanplein.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter