Nieuws
Herontwikkeling Diaconessenhuis start

Ontwikkelaar WDevelop start een nieuw participatietraject voor de sloop/nieuwbouw van het Diaconessenhuis in Voorburg-West. Dit nu het voormalige ziekenhuis is verkocht aan Woonhave Ontwikkeling b.v.. Ter plekke moeten woningen en werkplekken komen. Ook moet er ruimte zijn voor recreatie.

In 2021-2022 was er al een participatietraject nadat de Reinier de Graafgroep aangaf het ziekenhuis te willen sluiten en het pand te willen verkopen. Dat traject leidde tot een zogenoemde Kavelambitie die in 2023 door de gemeenteraad werd geaccordeerd. Die ambitie vormde de basis voor de verkoop. Het is een leidraad voor de verdere ontwikkeling.

In Kavelambitie geeft aan dat er alleen op het fundament met het oude ziekenhuis gebouwd mag worden, met een ‘overhang’ van 2,4 meter. De nieuwbouw mag 33 meter hoog worden. Van de te realiseren woningen met 50 procent in de sectoren sociaal en middelduur zitten.

Verder wordt gesproken over ruimte voor ‘voorzieningen’ en kleine kantoren. Er dient een wijkpark te komen en de Romeinse geschiedenis van het gebied dient zichtbaar gemaakt te worden. Parkeren moet inpandig dan wel door groen onttrokken te worden aan het oog. De gevels van de nieuwbouw zouden ook ‘groen’ moeten worden.

In de Kavelambitie stonden modellen voor de nieuwbouw inclusief aantallen te realiseren woningen. Dat liep uiteen van 127 tot 164.

WDevelop heeft omwonenden uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst op 11 april, tussen 20.00 en 21.30 uur in wijkcentrum Agora, Fonteynenburghlaan 11. Het projectteam zal zich voorstellen en wil met de aanwezigen ‘reflecteren op de kaders én de kansen voor het gebied’.

‘Ook informeren we u graag over de ambities, globale doelstellingen en processtappen van de ontwikkeling. Om ervoor te zorgen dat er een ontwikkeling wordt gerealiseerd die past bij de omgeving gaan we graag met u in gesprek. In het komende jaar worden meerdere participatiemomenten georganiseerd met de buurt’.

‘Uw inbreng tijdens deze bijeenkomsten wordt, waar mogelijk, meegenomen in het ontwerpproces van het project. Het uiteindelijke ontwerp wordt door de gemeente getoetst, waarna de benodigde vergunning voor de realisatie zullen worden verkregen. Na definitieve goedkeuring kan er gestart worden met de bouw’.

De volgende bijeenkomst is gepland voor juni/juli met daarna weer een in het najaar.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter