Nieuws
Scholenplan rekent niet met ‘Haagse’ leerlingen

De gemeente houdt bij de planning van scholenbouw in de periode tussen nu en 2040 geen rekening met een toestroom van Haagse leerlingen door woningbouw op de Binckhorst en bij station Laan van Nieuw Oost Indië. Er wordt alleen gekeken naar de toestroom van leerlingen uit de eigen gemeente.

Dat hebben gemeenteraadsleden te horen gekregen bij een presentatie over het Integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP) 2024-2040 dat dit najaar moet verschijnen. Op de Binckhorst en bij het station komen vele duizenden woningen. Onderwijsvoorzieningen moet men in Den Haag nog realiseren.

Leidschendam-Voorburg kent 28 scholen: 20 basis, 1 speciaal basis en 7 voortgezet. Met name de basisscholen zijn gericht op leerlingen uit de gemeente zelf. De scholen in het voortgezet onderwijs trekken ook leerlingen van elders. De gemeente denkt dat er tot 2040 zo’n 5000 woningen bij komen. Dat leidt tot een groei in leerlingen.

In het IHP worden vier thema’s uitgewerkt: functie van de school in de wijk, duurzaamheid, inclusiviteit, gebruik en uitstraling. Bij de functie van de school in de wijk wordt bij het basisonderwijs gemikt op Integrale kindcentra (0-12 jaar, inclusief opvang) met wijkvoorzieningen. In het voortgezet onderwijs zouden faciliteiten in de scholen zoals keukens en aula’s ook voor anderen te gebruiken moeten zijn. De buitenruimte moet ingericht worden op bewegen met veel groen.

Bij nieuwbouw en renovatie wordt uitgegaan van energieneutraliteit. Bij bestaande gebouwen wordt nagegaan wat er inzake duurzaamheid mogelijk is. De gemeente geeft 50 procent subsidie op de kosten van maatregelen. Extra aandacht komt er voor het binnenklimaat op de scholen.

Bij inclusiviteit gaat het om steun aan en zorg voor leerlingen, alsmede om toegankelijkheid voor kinderen met beperkingen. Wat gebruik en uitstraling betreft gaat het vooral om het passen van het gebouw in de omgeving, de inrichting binnen, multifunctioneel gebruik en mogelijkheden van uitbreiding.

Waar de scholen zouden moeten komen en hoe een en ander gefinancierd moet worden, kregen de gemeenteraadsleden niet te horen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter