Mening
Blog: Het ei van ChristenUnie

Het gezegde ‘Het ei van Columbus’ geeft aan dat er een simpele oplossing is voor een moeilijke opgave. De geplande bouw van 222 recreatiewoningen in natuur- en recreatiegebied Vlietland, is zeker zo’n ‘moeilijke opgave’. Het oorspronkelijke plan is ongeveer 25 jaar oud; een heel andere tijd. Wat doen gewenst werd, wordt heden veracht.

Voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar. Er wordt gedreigd met juridische procedures en schadeclaims. B&W van Leidschendam-Voorburg zijn formeel ‘voor’ maar zien het verzet in de eigen gemeenteraad alleen maar toenemen. Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland, eigenaar van Vlietland, zijn eigenlijk ‘tegen’ maar zijn te veel verplichtingen aangegaan om dat hardop te zeggen. Provinciale Staten komen in opstand.

En nu is er, kort voor Pasen, het ei van ChristenUnie. Geen bouw in Vlietland (dat kan groen blijven), maar daar vlak bij. In Stompwijk. Recreatiewoningen én gewone woningen voor de Stompwijkers. Met meer groen, recreatieve voorzieningen en een impuls voor de economie in dit deel van Leidschendam-Voorburg.

Het hoeft ontwikkelaar DLR niets te kosten. Sterker nog, en kan meer verdiend worden door de woningbouw ten behoeve van de Stompwijkers. Het is bovendien goed voor het imago van de ondernemer.

B&W worden verlost van een hoofdpijndossier en kunnen bovendien iets voor de Stompwijkers doen. Qua woningbouw maar ook waar het gaat om de ontwikkeling van het buitengebied en behoud van voorzieningen in Stompwijk. De provincie wordt eveneens van een dilemma verlost al moet men er dan wel mee instemmen dat een gebied bedoeld voor glastuinbouw, deels een andere bestemming krijgt. Maar als ondernemers die daar nu zitten ermee instemmen vrijwillig te vertrekken, mag dat geen obstakel vormen.

ChristenUnie zelf spreekt over ‘een globaal idee’. Men wil het via een motie in de gemeenteraad aan de orde stellen en B&W vragen een en ander te gaan ‘verkennen’. Dat zou nog dit jaar moeten gebeuren.

De partij rekent op steun in de gemeenteraad in de wetenschap dat een aantal partijen ronduit tegen de bouw in Vlietland zijn, en bij anderen (D66 en delen van GBLV) grote twijfels bestaan. Bovendien, wie kan er tegen ‘verkennen’ zijn? En het gaat tenslotte om het eerste échte alternatief voor de bouwplan Vlietland. Constructief in plaats van alleen hakken in het zand.

Toch zitten er wel een paar haken en ogen aan het globale idee. Recreatiecentrum Vlietland (RCV) heeft de grond van de provincie gepacht, en weer verpacht aan DLR voor de bouw van de recreatiewoningen. Als die er niet komen zal RCV zeker gaan steigeren en geld eisen.

DLR heeft al het nodige geïnvesteerd in het bouwplan op Vlietland. Het schrappen van 222 watergebonden recreatiewoningen met een waarde van circa 1 miljoen euro per stuk, is niet zo maar te vervangen door minder dan 222 grondgebonden ‘vakantiehuisjes’ (term ChristenUnie) op een park bij Stompwijk. Ook niet als daar de bouw van een vijftigtal woningen voor Stompwijkers (waarde 0,5 miljoen per stuk) bij komt.

De gemeente zal het bestemmingsplan in Stompwijk moeten wijzigen. En de provincie moet instemmen met de bouw daar waar GS net hebben laten weten dat er buiten de bebouwde kom niet meer gebouwd mag worden. Hoogstens kan er nog een straatje bij komen op daartoe aangewezen plekken. Stompwijk valt daar niet onder.

Daarnaast is er nog het provinciaal beleid inzake glastuinbouw in dit gebied (Meeslouwerpolder). In het verleden hebben B&W hemel en aarde moeten bewegen om provinciale toestemming te krijgen voor minimale ruimtelijke ingrepen aldaar.

Tenslotte moeten de eigenaren van kassen op de beoogde bouwplek, bereid zijn mee te werken aan een verhuizing van hun bedrijf naar elders. Waar? En onder welke voorwaarden dan? Men zal er zeker niet slechter van willen worden.

Zaken die allemaal in de ‘verkenning’ aan de orde zullen (moeten) komen. Alsdan zal ook blijken of het ei van ChristenUnie nog eetbaar is of al verrot. Hoe dan ook, er is een ei gelegd en dat is meer dan de andere ‘kippen’ in het Vlietland-spel hebben geproduceerd.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter