Nieuws
Deelmobiliteit zit gehandicapten in de weg

De gemeente heeft onlangs nieuwe contracten afgesloten met commerciële uitleners van elektrische deelscooters. Het gebruik van deelscooters is gunstig voor het milieu en de leefomgeving. Maar vooral gehandicapte inwoners van onze gemeente ondervinden hinder van verkeerd geparkeerde deelscooters. Dat stelt het Platform Gehandicapten in een brief aan B&W en de gemeenteraad.

In de brief wijst het Platform op een aantal ontwikkelingen. Met het ouder worden van de bevolking neemt het aantal mensen dat afhankelijk is van een rollator, rolstoel of scootmobiel fors toe. Ook het aantal slechtzienden stijgt. Door het stimuleren van deelvervoer neemt het gebruik van deelscooters exponentieel toe. Dat
leidt tot een toenemende hoeveelheid foutgeparkeerde deelscooters op de stoep.

De hoeveelheid obstakels neemt bovendien toe door andere ontwikkelingen:  gescheiden afvalinzameling zorgt voor dwars op de stoep staande muren van vuilcontainers;  internetshoppen leidt tot op de stoep geparkeerde pakketbezorgersbusjes; daarnaast ziet men steeds meer lukraak neergezette aannemersbusjes, puincontainers en ‘gewone’ foutparkeerders.

Het Platform Gehandicapten begrijpt dat deelmobiliteit het individueel autobezit en -gebruik kan terugdringen. Het is echter ook een feit dat mensen die lichamelijk of visueel gehandicapt zijn, zelf geen baat hebben bij deelmobiliteit. Maar zij zijn wel degenen die de overlast ervaren van slordig parkeergedrag.

Het Platform dringt er bij B&W op aan dat het bij alle besluitvorming over het gebruik van de openbare ruimte de belangen van gehandicapten bewust meeweegt. Dat houdt concreet in dat het Platform ervan uitgaat dat B&W in beleidsvoorstellen aan de gemeenteraad en in de communicatie naar de inwoners, aangeeft hoe de  gemeente ervoor zorgt dat negatieve gevolgen voor gehandicapten verwaarloosbaar zijn.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter