Nieuws
Haagse buitenslapers richting Leidschendam-Voorburg

De Haagse VVD vindt dat buitenslapers in de Hofstad moeten verdwijnen uit parken en de openbare ruimte. Ze zouden tijdelijk opgevangen moeten worden in sobere noodopvang. Locaties die zich daarvoor aandienen zijn: omgeving van de kruising N14/A4; omgeving van het Prins Clausplein; omgeving Drievliet/Molenvlietpark. Allen op de grens van Leidschendam-Voorburg.

Dat blijkt uit een actieplan dat de partij heeft gepresenteerd. Volgens de liberalen neemt het aantal buitenslapers toe. Men noemt dat ‘onwenselijk’. De VVD richt zich met name op buitenslapers die geen recht hebben op opvangvoorzieningen, en niet op Nederlanders en/of EU-arbeidsmigranten.

Een deel van de buitenslapers veroorzaakt (ernstige) overlast. Door agressief gedrag, winkeldiefstal, (drugs)afval. Maar ook door slapen, poepen en plassen in portieken. De toestand leidt ertoe dat mensen (delen van) groengebieden mijden. Dat kinderen daar de hond niet meer durven en/of mogen uitlaten. Bij meldingen laat de gemeente weten dat de situatie in de gaten wordt gehouden maar dat er geen opvang voor hen is.

‘De Haagse VVD vindt dit niet normaal. En dit mag ook niet normaal worden in Den Haag’. De tijd van gedogen is volgens de liberalen voorbij. Dus komt de VVD met aan actieplan met als inzet ‘buitenslapers van de straat’. Vijf actiepunten:

= Stoppen met gedogen buitenslapers en de overlast. Intensief handhaven, aanspreken, beboeten, registreren,

= Een opvanglocatie voor tijdelijke 24-uurs opvang voor niet-rechthebbende EU-migranten met regiobinding. Het doel van deze tijdelijke opvang (betrokkene kan er maximaal twee maanden blijven) is terugkeer naar werk of land van herkomst. De opvang is niet vrijblijvend: medewerking aan terugkeer is voorwaardelijk voor opvang,

= Extra inzet op terugkeerbegeleiding,

= Niet meewerken betekent dossieropbouw voor gedwongen vertrek,

= Samenwerken met landen van herkomst.

De tijdelijke opvang doelmatig en sober moet zijn; tijdelijke bebouwing, in de vorm van noodgebouwen. Eventueel kunnen ook stevige tenten worden ingezet. Bij de drie genoemde locaties is dat er ‘enige ruimte’ is zodat mensen die daaraan de voorkeur geven, ook hun eigen tent kunnen gebruiken als slaapplek.

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter