Nieuws
VVD-vragen over deelscooters

VVD-gemeenteraadslid Rick de Klerk wil van B&W nadere informatie over deelscooters en de overlast die zij kunnen veroorzaken. Dat blijkt uit schriftelijke vragen van hem aan B&W. Gisteren werd bekend dat het Platform Gehandicapten B&W gevraagd hebben maatregelen te nemen tegen de overal achter gelaten deelscooters die mensen met een beperking voor grote problemen stellen.

De Klerks vragen:

= Is er sinds 1 januari in vergelijking tot voorgaande jaren een toename van het aantal geregistreerde/gemelde klachten met betrekking tot deelscooters geweest? Zo ja hoeveel?

In de raadsbrief staat: ‘Het uitbreiden van deelmobiliteit biedt kansen. Tegelijkertijd wordt er soms ook overlast ervaren van met name deeltweewielers. Bijvoorbeeld als deze de doorgang blokkeren of achtergelaten worden op plaatsen waar dat niet de bedoeling is. Uitbreiding van deelmobiliteitsaanbieders kan leiden tot extra overlast. Om dat te voorkomen, wordt voorgesteld een deel van het vrijgevallen budget (€ 20.000) te reserveren voor het doen van aanpassingen in de openbare ruimte, zoals het plaatsen van borden, aanbrengen van belijning of eventueel de inrichting van hubs, om de uitbreiding van deelmobiliteit in goede banen te leiden’.

= Welke aanpassingen ten behoeve van deelmobiliteit zijn er reeds opgezet van het bovenstaande budget? Wanneer is hiermee gestart?

= Welke andere aanbieders hebben zich naast Check, Felix, GoSharing en Cargogoo gemeld?

= Hoeveel aanbieders van deelmobiliteit kan de gemeente nog plek bieden?

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter