Mening
Blog: Beeld

In de politiek gaat het steeds minder om de inhoud en steeds meer om het beeld dat men uitstraalt. Zo gebruikt het Raadhuis sinds enige tijd een foto met een kordaat opstappend college van B&W. Een prent die daadkracht moet uitstralen. Glimlachende gezichten die de indruk moeten geven ‘met ons aan het roer zit u goed’.

Doet denken aan de beroemde/beruchte uitspraak van Hendrikus Colijn, de AR-politicus en later premier, die in 1936 als minister van defensie in een radiorede tot het Nederlandse volk zei ‘gaat u maar rustig slapen’ op het moment dat Duitse troepen op last van rijkskanselier Adolf Hitler het Rijnland innamen, in weerwil van internationale verdragen. Een opmaat voor de Tweede Wereldoorlog.

De politiek werkt in een cyclus; van verkiezing tot verkiezing. Het eerste jaar is kennis maken/inwerken, het tweede jaar om beleidsplannen te lanceren, het derde om van vervelende ingrepen te doen (het zuur) en het vierde om cadeaus uit te delen/leuke dingen voor de mensen te doen (het zoet). Er komen immers weer verkiezingen aan en men wil wel herkozen worden.

In maart 2022 waren de gemeenteraadsverkiezingen. In juni 2022 trad de coalitie VVD, GBLV, D66 aan. Vlak voor de zomervakantie. In januari 2023 vroeg CDA-fractieleider Ron van Duffelen waar alle beleidsvoorstellen van B&W bleven. Agenda’s van gemeenteraadsvergaderingen en van commissie uit de gemeenteraad waren leeg. Toenmalig burgemeester Jules Bijl beloofde een stortvloed aan beleidsvoorstellen voor de rest van 2023.

In januari 2024 herhaalde Ron van Duffelen, wegens dezelfde redenen als hij begin 2023 had, zijn vraag. Dit maal antwoordde burgemeester Martijn Vroom dat B&W scherper gingen ‘plannen’. En wel voor een jaar vooruit zodat de gemeenteraad beter wist wat er wanneer aankwam zodat men daarop de eigen activiteiten kon afstemmen. Op concrete zaken ging Vroom echter niet in.

Afgelopen week zonden B&W geen enkel stuk naar de gemeenteraad, zelfs geen antwoorden op door raadsleden schriftelijk gestelde vragen. Waar de leden van B&W en de 650 ambtenaren dan wel mee bezig zijn geweest, is voor buitenstaanders moeilijk na te gaan. Openbare optredens van B&W-leden zijn er ook niet meer.

Vanuit het Raadhuis houdt men niet op te benadrukken dat er niet genoeg ambtenaren beschikbaar zijn om alle werk te verrichten, en dat het ook aan geld ontbreekt. Daarnaast voorspelt wethouder Philip van Veller (financiën) een ‘ravijnjaar’; 2026, want dat verandert het rijk de uitkeringen uit het Gemeentefonds en dat scheelt de gemeente zo’n 10 miljoen euro.

De gemeentelijke begroting beloopt bijna 300 miljoen euro. De financiële reserves staan op 214 miljoen euro. Geld tekort? Maar goed, als dat zo is dan is het logisch dat de tering naar de nering wordt gezet. Snijden in de eigen geld kostende beleidsvoornemens, bezuinigen op lopende uitgaven waar het kan, snoeien bij de extra’s, verkopen ‘tafelzilver’ (gemeentelijk bezit zoals gebouwen, grond).

Zoals eerder op deze plek beweerd, er heerst dood tij. Eigenlijk eb. Onder aftrek van de vele recesperioden en de laatste paar maanden voor de gemeenteraadsverkiezing van maart 2026 (want dan lanceren B&W geen beleid meer, conform aan oude afspraak), heeft de coalitie nog nog dik een jaar voor beleidsdaden.

Of zou eb verworden in een draaikolk; een zwart gat waarin alles verdwijnt? Is ook een beeld. Een krachtig zelfs, al zal dat geen beeld zijn dat de bewoners van het Raadhuis graag willen zien. Het valt echter alleen door inhoud te corrigeren. En die inhoud mag men verwachten van personen die dik betaald worden (burgemeester 10.989 euro per maand, wethouder 8891 euro) om juist daarvoor te zorgen.

 

 

 

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter