Nieuws
Bouwen binnen gereserveerde ruimte

Woningbouw in Zuid-Holland zal moeten gebeuren binnen de daarvoor reeds gereserveerde ruimte. Hoogstens kan er ‘een straatje bij’. Dat staat in het zogenoemde Ruimtelijk voorstel dat een toekomstbestendig Zuid-Holland schetst tot 2050. Het stuk is door Gedeputeerde Staten (GS) aan de rijksoverheid gezonden. GS willen het nu geformuleerde over drie jaar ‘evalueren’.

GS stellen een toekomstbestendige leefomgeving te willen. Niet meer voor alles is ruimte. Men gaat voor kwaliteit en maatschappelijk toegevoegde waarde. Ook wordt rekening gehouden met de kosten en baten, nu en in de toekomst. Op basis van dit alles is een nieuwe koers geformuleerd. Die houdt het volgende in:

= Prioriteit hebben gezondheid, kwaliteit en veiligheid daar waar het gaat om de leefomgeving. Een brede welvaart inclusief welzijn en welbevinden,

= water en bodem zijn randvoorwaarden voor ontwikkelingen,

= voorrang wordt gegeven aan een duurzame, digitale en inclusieve economie die geen afval meer produceert, die de energie omwenteling lukt en die bij alles rekening houdt met de natuur,

= de ruimte in Zuid-Holland moet beter beschermd worden. Zo wordt vastgelegd hoeveel open landschap er moet zijn ten behoeve van landbouw, energievoorziening, water, groen en recreatie,

= voedselzekerheid moet gegarandeerd zijn net als voldoende ruimte voor cultuur, sport en nutsvoorzieningen,

= de beschikbare ruimte moet beter benut worden door te verdichten en zaken te combineren,

= ruimte wordt niet meer als vanzelfsprekend gereserveerd op basis van prognoses en ramingen.

GS zeggen te gaan sturen op kwaliteit en niet meer op kwantiteit. Omdat niet meer alles kan zal er gekozen moeten gaan worden.

De grondbehoefte voor woningbouw stellen GS op 3120 hectare waarvan 1440 binnen steden en dorpen. De rest valt buiten de bebouwde kom op zogenoemde ‘3 hectare locaties’: gebieden die GS hebben aangewezen voor woningbouw. Met de grondbehoefte voor bedrijfsterreinen, water, natuur en energie komt de provincie tussen 40.000 (2030) en 85.000 hectare (2050) aan ruimte te kort om aan alle wensen en plannen te kunnen voldoen.

 

 

 

Socials

vlietnieuwsfacebookOp Facebook

vlietnieuwtwitter Op Twitter